Białystok - Łomża - Suwałki

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski

Tezy Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD do badania bilansów ROD i OZ PZD                                                                                                                                           TUTAJ


Wytyczne Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD do pracy Komisji Rewizyjnych w 2019 roku                                                                                                              TUTAJ


Tematyka kontroli                                                                                                                                                                                                                                                                         TUTAJ


Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej                                                                                                                                                                                                                                       TUTAJ


Protokół kontroli Zarządu ROD                                                                                                                                                                                                                                           TUTAJ


Badanie bilansu                                                                                                                                                                                                                                                                              TUTAJ


Komunikat do Prezesów i Zarządów ROD                                                                                                                                                                                                                     TUTAJ

kom. 577 761 183

             85 732 22 58

podlaski@pzd.pl www.pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców        ul. Ciołkowskiego 2/5      
Okręgowy  Zarząd   Podlaski          15-245   Białystok      

UWAGA - wjazd na parking od ul. Mickiewicza