Białystok - Łomża - Suwałki

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski

 

 Wskutek wniosku złożonego przez OZ Podlaski PZD na podstawie art. 76 ustawy o ROD, Prezydent Miasta Białegostoku w dn. 15 czerwca 2016 r. wydał decyzję stwierdzającą nabycie prawa użytkowania przez PZD działki o numerze geodezyjnym 805/109 o powierzchni 4,0894 ha. Przedmiotowa nieruchomość, będąca własnością Skarbu Państwa, od 1969 r. stanowi część ROD im. Wojska Polskiego w Białymstoku. Znajduje się na niej aż 65 działek rodzinnych. Do tej pory PZD nie dysponował żadnym tytułem prawnym w stosunku do tego gruntu. Dzięki decyzji Prezydenta Miasta Białegostoku, użytkownicy działek położonych na na nieruchomości o numerze 805/109 uzyskali pewność odnośnie trwałości i legalności ich istnienia.

 

20 listopada 2016

Artykuły archiwalne

Decyzja w sprawie stwierdzenia nabycia użytkowania części ROD im. Wojska Polskiego w Białymstoku - 06.07.2016

kom. 577 761 183

             85 732 22 58

podlaski@pzd.pl www.pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców        ul. Ciołkowskiego 2/5      Okręgowy  Zarząd   Podlaski                    15-245   Białystok     

 

        UWAGA - wjazd na parking od ul. Mickiewicza