kom. 577 761 183

             85 732 22 58

podlaski@pzd.pl www.pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców        ul. Ciołkowskiego 2/5      Okręgowy  Zarząd   Podlaski                    15-245   Białystok     

 

        UWAGA - wjazd na parking od ul. Mickiewicza     

Białystok - Łomża - Suwałki

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski

Informacja ws. RODO                                                                                                                                                                                                                                                                 TUTAJ


Uchwała nr 17/XVII/2018 Krajowej Komisji Rewizyjnej z dn.  6 grudnia 2018 r. - wytyczne dot. ROD                                                                                   TUTAJ


Tezy Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD do badania bilansów ROD i OZ PZD 2020-2023                                                                                                                TUTAJ


Wytyczne Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD do pracy Komisji Rewizyjnych w latach 2020-2023                                                                                             TUTAJ


Tematyka kontroli                                                                                                                                                                                                                                                                         TUTAJ


Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej                                                                                                                                                                                                                                       TUTAJ


Protokół kontroli Zarządu ROD                                                                                                                                                                                                                                           TUTAJ


Badanie bilansu                                                                                                                                                                                                                                                                              TUTAJ


Komunikat do Prezesów i Zarządów ROD                                                                                                                                                                                                                     TUTAJ