Białystok - Łomża - Suwałki

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski

 

 Oz Podlaski PZD przypomina zarządom ROD, które jeszcze tego nie zrobiły, że zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy o ROD w terminie do dnia 1 lipca należało przedstawić działkowcom informację finansową dotyczącą prowadzenia ROD za ubiegły rok.  

   Wyżej wymieniona informacja powinna zawierać wpływy i wydatki prowadzonego ROD w podziale na źródła pochodzenia i wydatkowane cele, a także zestawienie środków wpłacanych przez działkowców w podziale na pozycje wskazane w art. 33 ust. 2 ustawy o ROD, czyli:

1) wydatki na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej;

2) opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej;

3) ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne;

4) wydatki na utrzymanie porządku i czystości;

5) wydatki związane z zarządzaniem ROD.

    Powyższą informację należy udostępnić w sposób umożliwiający każdemu działkowcowi zapoznanie się z nią.

 

20 listopada 2016

Artykuły archiwalne

Informacja finansowa dotycząca prowadzenia ROD za ubiegły rok - 08.07.2016

kom. 577 761 183

             85 732 22 58

podlaski@pzd.pl www.pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców        ul. Ciołkowskiego 2/5      Okręgowy  Zarząd   Podlaski                    15-245   Białystok     

 

        UWAGA - wjazd na parking od ul. Mickiewicza