Białystok - Łomża - Suwałki

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski

    

 

Okręgowy Zarząd Podlaski Polskiego Związku Działkowców w Białymstoku rozpoczął przygotowania do realizacji projektu pod nazwą „Słońce sposobem na czystą energie elektryczną mającego na celu instalację ogniw fotowoltaicznych na terenie ogródków działkowych. Projekt jest planowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna , Działania 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Przewidziany termin ogłoszenia konkursu Kwiecień 2016 r., nabór wniosków maj-czerwiec 2016 r.
W ramach projektu zakładamy ze Rodzinne Ogrody Działkowe uczestniczące w projekcie otrzymają 75% dofinansowania do zakupu i instalacji ogniw fotowoltaicznych. Przyjmuje się ze jednym Rodzinnym Ogrodzie Działkowym budzie mógł zrealizować jedną instalację fotowoltaiczną spośród trzech typów rekomendowanych. Szczegóły projektu są opisane w „Kwestionariuszu zgłoszeniowym oraz w „Informacji” o projekcie. Ogrody działkowe zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o przekazanie kwestionariusza zgłoszeniowych wraz z załącznikami do 15 kwietnia 2016 roku do Okręgowego Zarządu Podlaskiego. 
Szczegółowych informacji udziela p. Stanisław Dworakowski – kwestie organizacyjne (z ramienia Okręgowego Zarządu Podlaskiego), tel. 605 350 662
, e-mail sdworakowski@op.pl oraz Jarosław Danowski (konsultant) – kwestie techniczne i formalne, tel. 694 502 033, e-mail 12jarek@wp.pl 

 

Prezes OZP PZD
/-/ mgr Andrzej Bojko

 

22 listopada 2016

Artykuły archiwalne

Informacja o Projekcie

kom. 577 761 183

             85 732 22 58

podlaski@pzd.pl www.pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców        ul. Ciołkowskiego 2/5      Okręgowy  Zarząd   Podlaski                    15-245   Białystok     

 

        UWAGA - wjazd na parking od ul. Mickiewicza