Białystok - Łomża - Suwałki

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski

Informacja ze spotkania członków Prezydium z Posłem RP – Tomaszem Cimoszewiczem. - 10.11.2016

 

Na wstępie Pan Prezes Okręgowego Zarządu Podlaskiego Andrzej Bojko poinformował Posła Cimoszewicza o aktualnej sytuacji w Rodzinnych Ogrodach Działkowych Okręgu Podlaskiego. W spotkaniu uczestniczyła również p. Anna Brzozowska - Dyrektor Biura Poselskiego. Następnie wyjaśniliśmy sobie sens i uzasadnienie interpelacji poselskiej do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców i ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Pan poseł przyznał, iż podstawy merytoryczne do jej prezentowania w sejmie były zbyt słabe, oparte o wypowiedzi kilku działkowców zainteresowanych głównie sposobem zagospodarowania, przez nich wniesionej opłaty ogrodowej, na szczeblu ogrodu i wyżej – okręgu i kraju. Zaprosiliśmy Pana posła do odwiedzania ROD i kontaktów z działkowcami, a uniknie wówczas podobnych wątpliwości dotyczących bieżącej pracy ROD i Związku. W dalszej części rozmowy wyjaśnialiśmy, iż nie do przyjęcia jest akapit „ działkowcy wiązali swoje nadzieje z automatycznym wyodrębnieniem ( z mocy prawa) z dniem wejścia w życie ustawy, a następnie swobodnym zadecydowaniu o przynależności do PZD lub utworzeniu lokalnego stowarzyszenia ROD niezależnego od Związku”, którego skutki są łatwe do przewidzenia. W obywatelskim projekcie ustawy - z dnia 13 grudnia 2013 roku - taki zapis nie mógł się znaleźć, ponieważ my działkowcy dobrze wiemy, jakie były by skutki organizacyjne utworzonego bałaganu prawnego. Problemy interpelacji poselskiej zakończyliśmy pełnym wzajemnym zrozumieniem i zobowiązaniem do dalszej współpracy w innych interesujących działkowców dziedzinach życia społecznego i gospodarczego. Jako pierwszy z nich omówiliśmy możliwości wsparcia naszych działań, przy uzyskaniu dotacji od władz samorządowych, na rozwój infrastruktury i wyposażenia naszych ROD, głównie w dużych miastach. Padła również deklaracja, ze strony Pana posła, o pomocy nam działkowcom przy kolejnej nowelizacji Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

 

 

Za Prezydium OZP PZD

/-/ mgr Andrzej Bojko

 

20 lutego 2017

Powrót na stronę główną

kom. 577 761 183

             85 732 22 58

podlaski@pzd.pl www.pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców        ul. Ciołkowskiego 2/5      Okręgowy  Zarząd   Podlaski                    15-245   Białystok     

 

        UWAGA - wjazd na parking od ul. Mickiewicza