Białystok - Łomża - Suwałki

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski

   

City Post Office iconZwracam się do Pana Ministra z prośbą o podjęcie działań mających na celu doprecyzowanie przepisów ustawy o ewidencji ludności w taki sposób, by niemożliwym stało się dokonywanie meldunku osób na terenach rodzinnych ogrodów działkowych, służących zaspokajaniu wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa.

 

CZYTAJ 

 

21 listopada 2016

Artykuły archiwalne

Interpelacja Posła Tomasza Szymańskiego (PO) w sprawie zakazu meldunku osób na terenach ROD - 20.06.2016

kom. 577 761 183

             85 732 22 58

podlaski@pzd.pl www.pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców        ul. Ciołkowskiego 2/5      Okręgowy  Zarząd   Podlaski                    15-245   Białystok     

 

        UWAGA - wjazd na parking od ul. Mickiewicza