Białystok - Łomża - Suwałki

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski

  


W związku z narastającym problemem opłat za wywóz śmieci z terenów ROD, których jest w Białymstoku 30 i posiadają łącznie 6.700,- działkowców. Większość Zarządów ogrodów prowadziła wymianę listów z Przewodniczącym Rady Miasta, Prezydentem Miasta i Zarządem spółki „Lech”. Z inicjatywy władz miejskich doszło do spotkania Prezydium OZP PZD z zastępcą Prezydenta Panem Robertem Jóżwiakiem i Zarządem PUHP „Lech” sp.zoo w Białymstoku, odpowiedzialną za utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.
Nasze stanowisko, przedstawione w czasie rozmowy, sprowadzało się do trzech oczekiwań ze strony władz odpowiedzialnych za realizację uchwały Rady Miasta o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
1. Należy pozostawić ROD bez żadnych opłat ustawowych, jako nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno –wypoczynkowe jedynie przez część roku /przykładem są cmentarze/. Deklarowaliśmy sprawne oczyszczanie naszych ogrodów ze wszelkich nieczystości, bez udziału władz miasta, sami poradzimy sobie z tym problemem, a mamy doświadczenie wielu dziesiątków lat.
2. Jeśli już musimy płacić , wymyślony przez spółkę „Lech” i zatwierdzony uchwałą Rady Miasta – haracz, na rzecz budżetu miasta, to na poziomie jaki płaciliśmy przed wprowadzeniem ustawy śmieciowej w 2013 roku. Wówczas obciążenia ogrodów ,
z tytułu wywozu nieczystości, kształtowały się na poziomie 0,005m3 tygodniowo
z jednej działki i wynosił około 5 tys. zł. rocznie z całego ROD. Obecnie uchwalona , bez konsultacji z zainteresowanymi, 0,015m3 śmieci tygodniowo z jednej działki przez 40 tygodni w roku – od 1 marca do 30 listopada. Wyliczona w ten sposób wielkość 0,60 m3 śmieci z jednej działki jest fizycznie nie możliwa, a obciążenie ogrodu ustawą śmieciową wzrosło do 15 tys. zł. rocznie.
3. Należy również zweryfikować okres przebywania działkowców w ogrodzie.
W warunkach woj. podlaskiego miesiące marzec i listopad nie pozwalają na pracę na działce, a tym samym nie są okresem powstawania nieczystości wymagających usuwania ich z ogrodu w sposób zorganizowany.


Za Prezydium
Prezes Okręgu Podlaskiego
/-/ mgr Andrzej Bojko

 

22 listopada 2016

Artykuły archiwalne

 Komunikat Prezydium Okręgu Podlaskiego

kom. 577 761 183

             85 732 22 58

podlaski@pzd.pl www.pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców        ul. Ciołkowskiego 2/5      Okręgowy  Zarząd   Podlaski                    15-245   Białystok     

 

        UWAGA - wjazd na parking od ul. Mickiewicza