Białystok - Łomża - Suwałki

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski

   


W związku z narastającym problemem opłat za wywóz śmieci z terenów ROD, których jest w Białymstoku 30 i posiadają łącznie 6 700 działkowców. Większość Zarządów ogrodów prowadziła wymianę listów z Przewodniczącym Rady Miasta, Prezydentem Miasta i Zarządem spółki „Lech”. Z inicjatywy władz miejskich doszło do spotkania Prezydium OZP PZD z zastępcą Prezydenta Panem Robertem Jóźwiakiem i Zarządem PUHP „Lech” s.p. z o. o. w Białymstoku, odpowiedzialną za utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.
Stanowisko zaprezentowane przez Okręg Podlaski sprowadzał się do przedstawienia naszych oczekiwań względem władz odpowiedzialnych za realizację uchwały Rady Miasta o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Są one następujące:
1. Należy pozostawić ROD bez żadnych opłat ustawowych, jako nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno –wypoczynkowe jedynie przez część roku (przykładem są cmentarze). Deklarowaliśmy sprawne oczyszczanie naszych ogrodów ze wszelkich nieczystości, bez udziału władz miasta. Sami poradzimy sobie z tym problemem, a mamy doświadczenie wielu dziesiątków lat.
2. Jeśli już musimy płacić wymyślony przez spółkę „Lech” i zatwierdzony uchwałą Rady Miasta – haracz na rzecz budżetu miasta, to na poziomie jaki płaciliśmy przed wprowadzeniem ustawy śmieciowej w 2013 roku. Wówczas obciążenia ogrodów z tytułu wywozu nieczystości kształtowały się na poziomie 0,005m3 tygodniowo z jednej działki  i wynosiły około 5 tys. zł. rocznie z całego ROD. Obecnie uchwalono, bez konsultacji z zainteresowanymi, 0,015m3  śmieci tygodniowo z jednej działki przez 40 tygodni w roku – od 1 marca do 30 listopada. Wyliczona w ten sposób wielkość 0,60 m3 śmieci  z jednej działki jest fizycznie niemożliwa, a obciążenie ogrodu ustawą śmieciową wzrosło do 15 tys. zł. rocznie.
3. Należy również zweryfikować okres przebywania działkowców w ogrodzie. W warunkach woj. podlaskiego miesiące marzec i listopad nie pozwalają na pracę na działce, a tym samym nie są okresem powstawania nieczystości wymagających usuwania ich z ogrodu w sposób zorganizowany.

Za Prezydium
Prezes Okręgu Podlaskiego
(-)Andrzej Bojko


Białystok, dnia 31.03.2016 r.

 

22 listopada 2016

Artykuły archiwalne

Komunikat prezydium Okręgu Podlaskiego

kom. 577 761 183

             85 732 22 58

podlaski@pzd.pl www.pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców        ul. Ciołkowskiego 2/5      Okręgowy  Zarząd   Podlaski                    15-245   Białystok     

 

        UWAGA - wjazd na parking od ul. Mickiewicza