kom. 577 761 183

             85 732 22 58

podlaski@pzd.pl www.pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców        ul. Ciołkowskiego 2/5      Okręgowy  Zarząd   Podlaski                    15-245   Białystok     

 

        UWAGA - wjazd na parking od ul. Mickiewicza     

Komunikat w sprawie: rozstrzygnięcia konkursów prowadzonych przez OZP PZD w 2014r.


Prezydium Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD w Białymstoku na podstawie chwały Nr 52/2014 Prezydium OZP PZD z dn. 24.04.2014r. oraz na wniosek Okręgowej Komisji Konkursowej postanawia rozstrzygną wymienione niej konkursy w sposób następujący:

 

1 W konkursie „Wzorowa Działka 2014r.":

 

Za zajęcie l miejsca tytuł laureata i nagrody pieniężnej  w wysokości 500 zł przyznaje się państwu Henryce i Feliksowi Stopnickim - użytkownikom działki nr 203 w ROD im. Jaćwingów w Suwałkach.

Za zajęcie II miejsca nagrody pieniężnej  w wysokości 400 zł przyznaje się państwu Krystynie i Marianowi Borowskim - użytkownikom działki nr 164 z ROD Dojlidy w Białymstoku.

Za zajęcie III miejsca nagrody pieniężnej  w wysokości 300 zł przyznaje się państwu Krystynie i Jerzemu Łozowickim - u użytkownikom działki nr 26 w ROD im. E. Orzeszkowej w Czarnej Białostockiej oraz  państwu Teresie i Stefanowi Grodzkim  użytkownikom działki nr 96 w ROD Aster w Łomży.

 

Dwa wyróżnienia w postaci Albumu projektów zagospodarowania działki oraz Vademecum działkowca przyznaje się państwu: Irenie i Stanisławowi Szoka użytkownikom działki nr 96 w ROD im. Towarzystwa Przyjaciół Białegostoku w Wasilkowie (V miejsce), oraz pani Reginie Michalak - użytkownikom działki nr 40A z ROD Niezapominajka w Zambrowie (VI miejsce),

 

2. W konkursie „Najpiękniejsza Działka 2014r.":

 

Za zajęcie I miejsca tytuł laureata i nagrody pieniężnej  w wysokości 500 zł przyznaje się państwu Danucie i Markowi Palińskim - u użytkownikom działki nr 48 w ROD Aster w Łomży.

Za zajęcie II miejsca nagrody pieniężnej  w wysokości 400 zł przyznaje się państwu Janinie i Edwardowi Bieleckim - użytkownikom działki nr 99 w ROD .Relaks" w Białymstoku oraz pani Wandzie Rogiskiej - użytkownikom działki nr 186 w ROD im. Towarzystwa Przyjaciół Białegostoku w Wasilkowie.

 

Za zajęcie III miejsca nagrody pieniężnej  w wysokości 300 zł przyznaje się pani Klaudii Zyskowskiej - użytkownikom działki nr 38 w ROD im E. Orzeszkowej w Czarnej Białostockiej.

Dwa wyróżnienia w postaci Albumu projektów zagospodarowania działki oraz Vademecum działkowca przyznaje się państwu Mariannie i Wiktorowi Tkaczom - użytkownikom działki nr 389 z ROD im. Jaćwingów w Suwałkach (IV miejsce), państwu Alinie i Eugeniuszowi Jakoniuk - użytkownikom działki nr 20 z ROD im. Wł. Wysockiego w Białymstoku (V miejsce).

 

3. W kategorii konkursu „Rodzinny Ogród Działkowy 2014r."

 

Prezydium OZP PZD postanowiło wyróżnić ROD „Dojlidy" w Białymstoku i wytypować go do konkursu krajowego "Rodzinny Ogród Działkowy 2014".


Wszystkim uczestnikom biorącym udział w konkursach okręgowych wręczone zostaną dyplomy uczestnictwa.

Prezydium OZP PZD składa podziękowania wszystkim zarządom ogrodów i działkowcom za udział w tegorocznej edycji konkursów okręgowych, a członkom Okręgowej Komisji Konkursowej za duży wkład pracy społecznej w czasie prowadzonej lustracji ogrodów i działek zgłoszonych do konkursów.

Białystok - Łomża - Suwałki

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski