Białystok - Łomża - Suwałki

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski

OZ Podlaski na spotkaniu w sprawie ustalenia sposobu odbioru odpadów z ROD - 29.12.2016

W dniu 28 grudnia 2016 r. przedstawiciele Okręgowego Zarządu Podlaskiego wraz z przedstawicielami zarządów ogrodów znajdujących się na terenie Białegostoku, uczestniczyli w spotkaniu z Dyrektorem Departamentu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Panem Andrzejem Piotrem Karolskim.

Spotkanie to miało na celu wynegocjowanie korzystnych, zarówno dla działkowców, jak i miasta, warunków odbioru odpadów z terenów rodzinnych ogrodów działkowych. Każda ze stron zaprezentowała swoje stanowisko i przygotowane propozycje w zakresie rozwiązania problemu, jakim bez wątpienia są obowiązujące ROD zasady związane z ustalonym odgórnie okresem, w trakcie którego na terenach ogrodów muszą znajdować się pojemniki na śmieci oraz sama wielkość pojemników. Dotychczasowe, niekorzystne w stosunku do PZD, uregulowania powodowały, że opłaty za wywóz odpadów były bardzo wysokie i nierzadko stanowiły aż połowę opłaty ogrodowej. 

Przyjęte przez uczestników spotkania ustalenia, zgodnie z deklaracją Dyrektora Departamentu Gospodarki Komunalnej, zostaną przedstawione do akceptacji Prezydentowi Białegostoku. OZ Podlaski ma więc nadzieję, że od 2017 roku, opłata na śmieci przestanie być kwestią bulwersującą białostockich działkowców. 

 

 

Actions trash empty icon W dniu 19.12.16 r. poseł Krzysztof Paszyk (PSL) złożył do Ministra Środowiska interpelację poselską nr 8817 w sprawie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W interpelacji tej występuje z zapytaniem, czy Ministerstwo Środowiska podejmie działania w celu wprowadzenia w w/w ustawie zmian ukierunkowanych na poprawę sytuacji polskich działkowców. W przedmiotowej interpelacji został poruszony bardzo istotny problem -wysokich opłat za wywóz śmieci z terenów ROD, którym Krajowa Rada PZD zajmuje się od dłuższego czasu.

 

CZYTAJ DALEJ

 

18 marca 2017

Powrót na stronę główną

kom. 577 761 183

             85 732 22 58

podlaski@pzd.pl www.pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców        ul. Ciołkowskiego 2/5      Okręgowy  Zarząd   Podlaski                    15-245   Białystok     

 

        UWAGA - wjazd na parking od ul. Mickiewicza