Białystok - Łomża - Suwałki

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski

Ochrona danych osobowych działkowców - 12.10.2016

 Credit Report Icon Zarządy są organami prowadzącymi bieżące sprawy Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Do takich spraw należy także egzekwowanie od działkowców zaległych opłat ogrodowych uchwalonych przez walne zebranie. Jednakże to zadanie jest często stwarza trudności, gdyż nie każdy użytkownik reaguje na wysyłane przez organy PZD upomnienia i wezwania do zapłaty.

Niektóre zarządy, w ramach walki z niestosującymi się do wezwań działkowcami, postanawiają ich zdyscyplinować poprzez wywieszanie w ogólnodostępnych miejscach list użytkowników działek, którzy zalegają z opłatami. Jest to działanie naruszające ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z jej art. 6 ust. 1 za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Dlatego też nie ma różnicy, czy na liście widnieją nazwiska działkowców, czy też tylko numery ich działek, ponieważ do tak ujętej w ustawie definicji danych należy bez wątpienia również numer działki w ROD. Pozwala on na natychmiastowe zidentyfikowanie jej użytkownika.

Naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych jest także często praktykowane przez zarządy wywieszanie w miejscach publicznych zdjęć z monitoringów, które pokazują działkowców naruszających przepisy. Najczęściej są to działkowcy niestosujący się do wybranej przez ogród metody segregacji odpadów komunalnych. Sytuacji nie zmienia fakt zamazania oczu osobie widocznej na zdjęciu. 

Warto w tym momencie wspomnieć, że naruszenie postanowień ustawy o ochronie danych osobowych powoduje możliwość zastosowania wobec dopuszczającego się naruszeń sankcji w niej wskazanych. W związku z powyższym, wszystkie organy PZD, które zdecydowały się na wywieszanie w zarządzanych przez siebie ogrodach jakichkolwiek informacji, które naruszają zapisy ustawy o ochronie danych osobowych, powinny je jak najszybciej stamtąd usunąć. 

 

07 stycznia 2017

Powrót na stronę główną

kom. 577 761 183

             85 732 22 58

podlaski@pzd.pl www.pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców        ul. Ciołkowskiego 2/5      Okręgowy  Zarząd   Podlaski                    15-245   Białystok     

 

        UWAGA - wjazd na parking od ul. Mickiewicza