Białystok - Łomża - Suwałki

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski

Prezydium OZ Podlaskiego  PZD wydało zalecenia na podstawie  wyników powszechnego przeglądu zagospodarowania ROD i działek w 2016 r. - 31.01.2017

W nawiązaniu do wcześniejszych ustaleń Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD związanych z Uchwałą Prezydium KR PZD w sprawie realizacji projektu pod nazwą "Powszechny przegląd zagospodarowania ROD i działek w 2016 r.", wyniki z przeprowadzonego przeglądu powszechnego zestawiono w dwóch grupach: 


    Grupa A Infrastruktura w ROD.

 

   Zadania pierwszej grupy podzielono na jedenaście zagadnień, których realizacja wymaga nakładów finansowych i spoczywa na barkach zarządów ROD przy znacznym wsparciu OZP i KR PZD oraz dotacji zewnętrznych. Obok protokołów z przeglądu zagospodarowania ROD bardzo pomocnym materiałem były, przywiezione na narady rejonowe Prezesów i Przewodniczących Komisji, katalogi działań ROD sporządzone po zakończeniu prac zespołów.
    Suma zaleceń Prezydium OZP dla wszystkich ROD stała się podstawą stworzenia katalogu działań OZP w tym zakresie do końca kadencji, który będzie przedmiotem monitoringu, a kwartalne sprawozdania z jego realizacji składane będą Prezydium OZP.


     Grupa B – Zagospodarowanie i wykorzystanie działek.

 

 Postawiono w niej na kontynuację programu unowocześniania infrastruktury ROD XXI wieku, która nie wymaga istotnych pieniędzy, a mobilizuje działkowców pod kierunkiem zarządów ROD do realizacji ustaleń zawartych w protokole z przeglądu zagospodarowania i wykorzystania działek. Po szczegółowej analizie piętnastu punktów tej części protokołu najwięcej uwagi komisje ogrodowe poświęciły trzem problemom:

  • estetyce i usytuowaniu zgodnym z regulaminem altan,

  • zgodności z regulaminem nasadzeń,

  • obowiązkowemu kompostowaniu roślin zielonych, które wymagają natychmiastowych działań zainteresowanych działkowców.

 

    Indywidualne zalecenia Prezydium OZP PZD zostały przesłane do ogrodów pocztą. Zarządy ROD powinny dokonać oceny zaleceń i wyników przeglądów na swoich posiedzeniach, a następnie przedstawić je na Walnych Zebraniach w 2017r. i wypracować stosowne uchwały niezbędne do projektowania zadań inwestycyjnych. To wielkie wydarzenie w działalności PZD nie może pozostać bez istotnego wpływu na zagospodarowanie oraz modernizację ogrodów i działek poprzez wdrażanie programów: "ROD XXI wieku" i "Programu Społecznego Rozwoju ROD".
    Prezydium OZP PZD zwraca się również do wszystkich zarządów ROD o tworzenie dobrych warunków do dalszej pracy Społecznej Służby Instruktorskiej, która dobrze wykona bardzo trudne zadanie przeglądu powszechnego ROD i działek.

 

 


 

 Narady szkoleniowe - 25.01.2017

conference, group, people, users icon OZ Podlaski PZD informuje, że w najbliższym czasie w Okręgu odbędą się narady szkoleniowe skierowane do członków zarządów ROD. Zostaną na nich poruszone m.in. kwestie związane z wywozem śmieci, nowelizacją ustawy o ochronie przyrody oraz nadchodzącą kampanią walnych zebrań sprawozdawczych. 

 

Terminy narad:

7 lutego - Suwałki

8 lutego - Białystok

9 lutego - Łomża

 

Zapraszamy!

 

24 kwietnia 2017

Powrót na stronę główną

kom. 577 761 183

             85 732 22 58

podlaski@pzd.pl www.pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców        ul. Ciołkowskiego 2/5      Okręgowy  Zarząd   Podlaski                    15-245   Białystok     

 

        UWAGA - wjazd na parking od ul. Mickiewicza