Białystok - Łomża - Suwałki

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski

Spotkanie prezesów białostockich ogrodów działkowych z przedstawicielami spółki "Lech" - 06.03.2017

 

 2 marca 2017 r., w siedzibie OZ Podlaskiego PZD, odbyło się spotkanie prezesów zarządów białostockich ogrodów działkowych z przedstawicielami spółki "Lech", która odpowiada za realizację Uchwały Rady Miasta Białegostoku o utrzymaniu porządku i czystości w mieście. W imieniu spółki "Lech" zjawiła się Pani Aneta Dorosz - Dyrektor Biura Zarządzania Systemem Gospodarki Odpadami wraz z trzema przedstawicielami odpowiedzialnymi za różne sektory problematyki odpadów komunalnych. Wprowadzenie do dyskusji dotyczącej wyjaśnienia rozbieżności oraz ustalenia zasad współdziałania  w 2017 roku, przedstawił Prezes OZP PZD Andrzej Bojko. Podstawą wypracowania wspólnych zasad działania był protokół ze spotkania odbytego w dniu 28 grudnia 2016 r. z dyrektorem DGK Panem A. Karolskim, z którym uzgodniono, że średni wskaźnik nagromadzenia  zmieszanych odpadów komunalnych na terenie ogrodów działkowych zostanie zmieniony z co najmniej 0,015 m³ na działkę na tydzień, na co najmniej 0,012 m³ na działkę na tydzień, który został następnie przyjęty Uchwałą Rady Miasta w dniu 24.02.2017 r. Skrócony został również okres naliczania opłat za gospodarkę odpadami

komunalnymi powstającymi na terenie ROD z 9 do 7 miesięcy (z 40 tygodni do 32 tygodni, liczone od kwietnia do października). Biuro Zarządzania Systemem Gospodarki Odpadami potwierdziło, iż w okresie kwiecień – październik 2017 r., na terenie wybranych ogrodów działkowych, przeprowadzone zostaną badania kontrolne polegające na monitorowaniu ilości wytworzonych odpadów komunalnych, które będą podstawą  do stworzenia nowego, skorygowanego regulaminu obliczania wiarygodnych danych ilościowych do analizy systemu.
W dyskusji Prezesi ROD postulowali by zaniechać rozliczania ogrodów za miniony okres, tj. lata 2014-2016, i zaczekać na wyniki badań kontrolnych w 2017 r., które powinny, ich zdaniem, stać się podstawą do kompleksowego rozliczenia czterech lat (2014 – 2017) bez naliczania odsetek z tytułu zwłoki. Przedstawiciele „ Lecha” nie przyjęli tej propozycji uzasadniając to tym, iż wszelkie rodzaje podatków - danin rozlicza Departament Skarbu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, a nie spółka „Lech”.

W dalszej części spotkania uzgodniono zasady współpracy na przyszłość, głównie w sprawach segregacji śmieci, odbioru odpadów zielonych i gałęzi oraz gromadzenia surowców do odzyskania. Uzgodniono również, iż deklaracje ilościowe na rok 2017 r., ogrody z terenu miasta mogą składać  do końca marca br. 

 

mgr Andrzej Bojko

 Prezes OZP PZD  

 

01 czerwca 2017

Powrót na stronę główną

kom. 577 761 183

             85 732 22 58

podlaski@pzd.pl www.pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców        ul. Ciołkowskiego 2/5      Okręgowy  Zarząd   Podlaski                    15-245   Białystok     

 

        UWAGA - wjazd na parking od ul. Mickiewicza