Białystok - Łomża - Suwałki

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski

Stanowisko Prezydium OZ Podlaskiego PZD ws. interpelacji Posła Jerzego Gosiewskiego - 30.11.2016

Stanowisko
Prezydium Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD z dn. 15 listopada 2016r.

w sprawie interpelacji posła Jerzego Gosiewskiego dotyczącej zmiany Ustawy o ROD

    Prezydium Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD stwierdza, że jest to kolejny głos poselski w sprawie zmiany nowej, dobrej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Pan Poseł w swojej interpelacji postuluje o pozbawienie lub radykalne ograniczenie uprawnień stowarzyszeń ogrodowych, głównie w zakresie wypowiadania prawa do działki w stosunku do działkowców rażąco naruszających regulamin ROD, który wspólnie wypracowaliśmy i zobowiązaliśmy się przestrzegać dla wspólnego dobra.
    Na szczęście p. Jerzy Szmit – podsekretarz stanu, prezentując stanowisko strony rządowej, stwierdził, iż obowiązująca ustawa o ROD zawiera właściwe mechanizmy zabezpieczające działkowców przed bezpodstawnym pozbawieniem prawa do działki przez zarządy ROD.
    Ustawodawca to przewidział i zabezpieczył działkowcom możliwość prezentowania swojego obronnego stanowiska przed niezawisłym sądem, a tym samym rozumiemy, że nie stowarzyszenie, a sąd rozstrzyga spór dotyczący członków ROD.
    Prezydium OZP PZD stwierdza, iż interpelacja p. posła Jerzego Gosiewskiego, podobnie jak i innych posłów, również z naszego Okręgu, ma charakter nieprzemyślany i nie poparty argumentami merytorycznymi. Ponadto warto pamiętać, iż angażując się w rozstrzyganie sporów w rodzinnych ogrodach działkowych, należy wysłuchać każdej ze stron przed wydaniem ostatecznego werdyktu.

                                                                               
  Za prezydium 
                                                                               Prezes OZP PZD 
                                                                             mgr Andrzej Bojko

 


 

 Stanowisko OZ Podlaskiego ws. interpelacji Posła Marcina Horały - 30.11.2016

 

Stanowisko

Okręgowego Zarządu Podlaskiego Polskiego Związku Działkowców z dn. 15 listopada 2016 r.​​


w sprawie interpelacji poselskiej złożonej przez posła Marcina Horałę

 

     W związku z interpelacją poselską złożoną przez posła Marcina Horałę w sprawie zapytania o prowadzenie prac legislacyjnych w kierunku uwłaszczenia działkowców, zniesienia przynależności do PZD oraz innych zmian, Okręgowy Zarząd Podlaski PZD stwierdza, że powyższe wystąpienia należy ocenić wysoce negatywnie.
    Jest to bez wątpienia wystąpienie o charakterze niezwykle populistycznym, nastawione wyłącznie na zjednanie sobie przychylności pewnej niewielkiej części społeczeństwa.  Pytanie stawiane przez Posła Horałę może odnieść także bardzo negatywny skutek w postaci podzielenia środowiska działkowego. Niektórzy z działkowców mogą okazać się niezwykle podatni na tego typu - na chwilę obecną abstrakcyjne – rewolucyjne idee. 
    Nie sposób także nie odnieść się do jakże niskiej wiedzy merytorycznej Pana Posła Horały w przedmiocie działalności stowarzyszeń ogrodowych. Zadając pytanie o to, czy prace legislacyjne są prowadzone także w kierunku zniesienia przynależności do PZD, Pan Poseł Horała pokazał jedynie, że przygotowując swoją interpelację, nawet nie zweryfikował posiadanej przez siebie wiedzy w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy. OZ Podlaski przypomina, że nie istnieje obowiązek przynależności do Polskiego Związku Działkowców. Z członkostwa można także w każdej chwili zrezygnować i nie powoduje to żadnych negatywnych konsekwencji w stosunku do rezygnującego. Dodatkowo warto przypomnieć, że ze struktur Związku może wystąpić także, oczywiście po spełnieniu wymagań przewidzianych w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 r., cały rodzinny ogród działkowy.
    Reasumując OZ Podlaski stwierdza, że wystąpienie Pana Posła Marcina Horały było zupełnie niepotrzebną, a w dodatku nieudaną, próbą podważenia społecznie wypracowanego aktu prawnego, jakim jest ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych. OZ Podlaski ma nadzieję, że zarówno Poseł Horała, jak i inni Posłowie, którzy planują złożyć interpelacje związane z tematem działalności Polskiego Związku Działkowców, zanim zajmą swoje stanowisko, zadadzą sobie chociażby minimum trudu, jakim jest przynajmniej wstępna analiza przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 

 

Członkowie Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD

 


 

 Spotkanie członków Prezydium OZ Podlaskiego PZD z Wiceprezydentem Białegostoku Adamem Polińskim - 29.11.2016

48 x 48 pixel User Group PNG Icon W dniu 23 listopada 2016 r. odbyło się spotkanie członków Prezydium OZ Podlaskiego PZD z Wiceprezydentem Białegostoku Adamem Polińskim, w którym udział wzięli także Dyrektorzy Departamentów Skarbu i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białymstoku. W trakcie spotkania omówiono kwestię zapewnienia przez Gminę gruntów zastępczych za te, które zostały wywłaszczone od PZD pod budowę niezbędnej infrastruktury miejskiej. Przedstawiciele Gminy wstępnie zaproponowali zagospodarowanie około 5 ha terenów położonych w północno-zachodniej części miasta obok oczyszczalni ścieków. Teren będzie wymagał dużych nakładów przygotowawczych, których pokrycie w całości oferuje Gmina. W związku z powyższym ustalono, iż 1 grudnia odbędzie się spotkanie robocze na przedmiotowym gruncie, w którym wezmą udział odpowiedni przedstawiciele stron.

Celem OZ Podlaskiego PZD jest budowa od podstaw nowego ogrodu liczącego około 100 działek średniej wielkości z pełnym zapleczem w postaci prądu, wody, kanalizacji i parkingu, utworzonym przez właściciela gruntu, czyli Gminę Białystok.

OZ Podlaski zobowiązał się również do rozpropagowania wśród mieszkańców Białegostoku idei ogrodnictwa działkowego w ramach zrzeszenia w Polskim Związku Działkowców poprzez ogłoszenia w mediach i na ogrodowych tablicach ogłoszeń.

 


 

28 lutego 2017

Powrót na stronę główną

kom. 577 761 183

             85 732 22 58

podlaski@pzd.pl www.pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców        ul. Ciołkowskiego 2/5      Okręgowy  Zarząd   Podlaski                    15-245   Białystok     

 

        UWAGA - wjazd na parking od ul. Mickiewicza