Białystok - Łomża - Suwałki

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski

 Stanowisko uczestników narady szkoleniowej w Suwałkach - 13.12.2016
Stanowisko 
Prezesów ROD , Instruktorów Ogrodowych i Przewodniczących Komisji ds. powszechnego przeglądu i zagospodarowania ROD w 2016r. z rejonu  suwalskiego
z dnia 8 grudnia 2016 r.

My, działkowcy zebrani na wspólnej naradzie w dniu 8.12.2016 r. w siedzibie Zamiejscowego Biura OZ Podlaskiego PZD w Suwałkach, wyrażamy stanowczy sprzeciw atakowi mediów na działalność PZD, OZ i ROD. Popieramy działania Krajowej Rady PZD negujące działalność nierzetelnych dziennikarzy posługujących się mediami w celu szkalowania dobrego imienia Związku. Niepokoi nas stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, tak obecnego jak i jego poprzedniczki, podważające zapisy w ustawie popartej przez wszystkie kluby i przyjętej przez Sejm Rzeczypospolitej. Boimy się że Rzecznik, zamiast reprezentować większość społeczeństwa, reprezentuje stanowisko małej grupy osób nie przychylnych działaniom PZD.
Stwierdzamy że podawanie niesprawdzonych wiadomości w mediach jest krzywdzące i wprowadza niepokój wśród szerokiej rzeszy działkowców rejonu suwalskiego i całego kraju. 
Apelujemy do wydawców prowadzących poszczególne media o podawanie rzetelnych i sprawdzonych informacji na temat  PZD , OZ i ROD .
My prezesi ROD z rejonu suwalskiego służymy rzetelnymi informacjami dotyczącymi naszej działalności. Chętnie udostępnimy nasze ogrody do rzetelnej informacji prasowej, bez manipulacji i wprowadzania w błąd szerokiej opinii publicznej.
Podawanie wiadomości niesprawdzonych, często przez osoby rzekomo pokrzywdzone lub zawiedzione w swych ambicjach, jest sprzeczne z rzetelnością redaktorską i powagą reprezentowanego medium. 


                                                   Uczestnicy narady według listy obecności

 


 List otwarty uczestników narady szkoleniowej w Łomży do Redaktora Naczelnego TVP - 13.12.2016

 

Redaktor Naczelny

      TVP S.A.                     

 

Prezesi i społeczni instruktorzy fachowi z rodzinnych ogrodów działkowych regionu łomżyńskiego, zebrani na dorocznym spotkaniu, pragną przekazać Panu swoją dezaprobatę w stosunku do formy i treści programu „Magazyn Śledczy” nadany 22 listopada br na antenie TVP 1.
Prowadząca go redaktorka, najprawdopodobniej, na zamówienie wpływowych zleceniodawców, w sposób tendencyjny i kłamliwy, przedstawiła „kryminalne poczynania” Polskiego Związku Działkowców i jego aktywu, przez to zdyskontowała tysiące społeczników, którzy bezinteresownie działają na rzecz stowarzyszenia i działkowców.
Cieszy nas stanowisko Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z 30 listopada br o skierowaniu sprawy na drogę sądową. Mamy również nadzieję, że w obronie dobrego imienia, zrobią to samo pomówione w reportażu osoby.
Panie Redaktorze, pragniemy przypomnieć, że każdy z tutaj zebranych, sumiennie przez kilkadziesiąt lat płaci abonament na media publiczne licząc, że będą one dobrze służyły społeczeństwu. Czemu, a może komu, zatem ma służyć pokazany reportaż? Komu zależy na zohydzeniu oraz skonfliktowaniu polskich działkowców ze społeczeństwem? Informujemy Pana, że na taką telewizję publiczną nie wyrażamy zgody. Zapewne nie chciałby Pan, aby po kilku tego typu audycjach porównywano TVP 1 do przysłowiowego „Radia Tirana”. Mamy XXI wiek i Polacy nauczyli się żyć w wolności i samodzielnie myśleć.

 

Podpisali
zebrani na spotkaniu działacze z ROD Ziemi Łomżyńskiej
/lista w załączeniu/

 


 

 Stanowisko Prezesów Zarządów ROD z rejonu białostockiego w sprawie reportażu w programie "Magazyn Śledczy Anity Gargas" - 09.12.2016

 

Stanowisko
Prezesów Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych i instruktorów ogrodowych z rejonu białostockiego

z dnia 7 grudnia 2016r.

 

w sprawie przekłamań i oszczerstw na temat PZD zawartych w materiale telewizyjnym  wyemitowanym w programie „Magazyn Śledczy Anity Gargas” w stacji TVP 1 w dniu 5.10.216 r.
 
    My prezesi Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz instruktorzy ogrodowi z rejonu białostockiego zebrani na spotkaniu w dniu 7 grudnia br. jako przedstawiciele wielotysięcznej grupy członków stowarzyszenia ogro

dowego PZD z województwa podlaskiego, wyrażamy głęboki niepokój i oburzenie formą, treścią i konkluzjami zawartymi w programie „Magazyn śledczy Anity Gargas”. Myśl przewodnia tego programu w pełni wpisuje sie w stosunek Telewizji Polskiej, zwłaszcza jej programu I do wszystkich stowarzyszeń - organizacji pozarządowych w Polsce. 
    Oceny tego zjawiska w telewizji państwowej dobitnie dokonał Wicepremier obecnej Rady Ministrów prof. Gliński na waszych "łamach". W pełni się pod nią podpisujemy.
    Poprowadzenie tej audycji może być wzorem na to jak zbudować fałszywe oskarżenia oraz materiałem do nauki dla studentów jak dokonywać przekłamań treści dotyczących     praktycznie każdego tematu, nawet pomimo innych warunków prawnych niż zaprezentowano w audycji. Pani redaktor i jej współpracownicy mogli przecież z łatwością dotrzeć do dokumentów w prezentowanych sprawach, do ustawy oraz do działkowców, których dotyczą poruszane zagadnienia. Logicznym jest postawienie pytań: 
1. Nie chciało się ?  - Panie Prezesie TVP: zwolnić za nieróbstwo, są inni chętni do pracy; 
2. Treści audycji pod zamówienie ? - najbardziej prawdopodobne. Można było je zauważyć w stwierdzeniu prowadzącej, że ogrody działkowe zajmują "atrakcyjne tereny w najlepszych dzielnicach miast" - deweloperzy lepsi niż zwykli ludzie-działkowcy ?. Zapomniano o zapisie o "lokowaniu produktu" ? - ha ha ha !!!. 
    To wszystko dzieje się w ramach Dobrej Zmiany i to w Telewizji Publicznej - Medium ponoć Narodowym, za którą mamy jeszcze płacić ? Kilka milionów działkowców wraz z rodzinami ma prawo wyciągnięcia z tego wniosków.
    Naszym zdaniem treści zawarte w programie p. Gargas dowodzą, że jest to kolejna odsłona zwalczania PZD przez, zapoczątkowane w 2013r. podczas opracowania ustawy i mobilizacji społecznego dla niej poparcia, środowisko polityczne Solidarnej Polski, z którym wielu ludzi kojarzy p. Gargas.   
     Zebrani w pełni solidaryzują się z Stanowiskiem Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 30 listopada w tej  sprawie, z którym można zapoznać się na stronie internetowej Polskiego Związku Działkowców. Tam też można zapoznać się ze stanem faktycznym i prawnym  poruszanych w audycji zagadnień: patrz Komunikat Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD z dnia  13 października 2016r, .

Prezesi Zarządów i instruktorzy Społecznej Służby Instruktorskiej 
                    z Rodzinnych Ogrodów Działkowych z rejonu białostockiego
Białystok, dnia: 7grudnia2016r.

 


 

06 marca 2017

Powrót na stronę główną

kom. 577 761 183

             85 732 22 58

podlaski@pzd.pl www.pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców        ul. Ciołkowskiego 2/5      Okręgowy  Zarząd   Podlaski                    15-245   Białystok     

 

        UWAGA - wjazd na parking od ul. Mickiewicza