Białystok - Łomża - Suwałki

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski

 

 Krajowa Rada PZD uznała za celowe wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Kazimierza Smolińskiego z wnioskiem dostosowanie zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do potrzeb rodzinnych ogrodów działkowych (uwzględniając specyfikę ogrodów), w tym spowodowanie, aby stawki opłaty za wywóz śmieci były adekwatne do ilości śmieci faktycznie wytwarzanych na terenach ogrodów. ​

 

CZYTAJ DALEJ

 

20 listopada 2016

Artykuły archiwalne

Wystąpienie Prezydium KR PZD do Ministra Infrastruktury i Budownictwa ws. śmieci - 15.07.2016

kom. 577 761 183

             85 732 22 58

podlaski@pzd.pl www.pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców        ul. Ciołkowskiego 2/5      Okręgowy  Zarząd   Podlaski                    15-245   Białystok     

 

        UWAGA - wjazd na parking od ul. Mickiewicza