kom. 577 761 183

             85 732 22 58

podlaski@pzd.pl www.pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców        ul. Ciołkowskiego 2/5      Okręgowy  Zarząd   Podlaski                    15-245   Białystok     

 

        UWAGA - wjazd na parking od ul. Mickiewicza     

Białystok - Łomża - Suwałki

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski

Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża - 18.03.2019

 

 W dnu 5 marca Prezydent Miasta Łomża zawiadomił o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Z projektem można zapoznać się w dniach od 18 marca do 8 kwietnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży. Dyskusję publiczną nad przyjętymi rozwiązaniami zaplanowano na dzień 29 marca 2019 r.

Na terenie Łomży funkcjonują cztery ogrody działkowe znajdujące się w strukturach PZD, tj. ROD „Wiarus”, ROD „Aster”, ROD im. Jakuba Wagi i ROD „Grobla”. W związku z powyższym konieczne będzie zapoznanie się z projektem w celu sprawdzenia ewentualnych negatywnych skutków  zmiany studium dla łomżyńskich ogrodów. W przypadku zaobserwowania próby wykreślenia lub nieujęcia w studium któregokolwiek z łomżyńskich ogrodów, zasadne będzie skorzystanie z możliwości składania uwag do przedstawionego projektu, w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r.

 

OGŁOSZENIE

 


 

30 kwietnia 2019

Powrót na stronę główną