kom. 577 761 183

             85 732 22 58

podlaski@pzd.pl www.pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców        ul. Ciołkowskiego 2/5      Okręgowy  Zarząd   Podlaski                    15-245   Białystok     

 

        UWAGA - wjazd na parking od ul. Mickiewicza     

Białystok - Łomża - Suwałki

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski

Dokumentacja z walnych zebrań - 17.04.2018

 

 Okręgowa Rada Podlaska PZD przypomina zarządom ROD o obowiązku dostarczenia dokumentacji z przebiegu walnego zebrania. W Okręgu Podlaskim, do dnia 17 kwietnia 2018 r., zgodnie z przesyłanymi przez ogrody zawiadomieniami o terminach, odbyły się 24 walne zebrania. Do tej pory wpłynęło jedynie 9 kompletów materiałów. Wymaganych dokumentów wciąż nie przesłało m.in. kilka ogrodów, które swoje walne zebrania odbyły już miesiąc temu.

Przesyłając dokumentację należy pamiętać przede wszystkim o tym, aby umieścić w niej wszelkie podjęte uchwały oraz ich załączniki. Nie można także zapomnieć o dokumentach takich jak: porządek, regulamin czy też protokół z przebiegu walnego zebrania. 

Istotną kwestią jest także to, że wszystkie powyższe dokumenty powinny być wypełnione i podpisane oraz powinny stanowić kopie poświadczone za zgodność z oryginałem. ORP PZD prosi o nie przesyłanie do Okręgu oryginalnych kompletów materiałów! 

 


 

20 czerwca 2018

Powrót na stronę główną