Białystok - Łomża - Suwałki

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski

Dotacje dla białostockich ogrodów działkowych - 05.08.2020

   Po podjęciu 27.04.2020 r. Uchwały nr XXIV/362/20 przez Radę Miasta Białystok w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych w Białymstoku oraz sposobu jej rozliczania i kontroli, powstały warunki do złożenia wniosków. ROD  zostały o tym fakcie poinformowane, a termin składania wniosków w 2020 r. określono - ze względu na  tak późno podjętą uchwałę - na 30.06.2020 r. Kolegium Prezesów, z przygotowanych i złożonych wcześniej  wniosków, wytypowało 5 ogrodów najbardziej zaawansowanych w przygotowaniach do realizacji inwestycji. Wnioski zostały złożone, a w dniach 21 i 29 lipca 2020 r. podpisane zostały przygotowane przez Zarządy ROD umowy z Urzędem Miejskim w Białymstoku na udzielenie dotacji w wysokości dla n/w  ogrodów: 

  • ROD im.1 Maja - dotacja w wysokości 50.000 zł na  wymianę rozdzielnic energetycznych ogrodu;
  • ROD im. A. Mickiewicza - dotacja  w wysokości 100.000 zł na remont i modernizację  rowu;
  • ROD im. Piasta Kołodzieja - dotacja w wysokości 30.000 zł  na wymianę ogrodzenia    o długości 255 mb;
  • ROD Pieczurki - dotacja w wysokości 70.000 zł na remont i wymianę skrzynek energetycznych;
  • ROD im.27 Lipca - dotacja w wysokości 50.000 zł na budowę wewnętrznej drogi    dojazdowej.

 

W/w dotacje zostaną wypłacone po zakończeniu zadań, odbiorze i złożeniu rozliczenia  w terminach określonych w umowach, nie później jednak niż do 31 października 2020 r.

 

Eugeniusz Smorszczewski

inspektor ds. inwestycji      

 Okręg Podlaski PZD             

 


 

12 października 2020

Powrót na stronę główną

kom. 577 761 183

             85 732 22 58

podlaski@pzd.pl www.pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców        ul. Ciołkowskiego 2/5      Okręgowy  Zarząd   Podlaski                    15-245   Białystok     

 

        UWAGA - wjazd na parking od ul. Mickiewicza