kom. 577 761 183

             85 732 22 58

podlaski@pzd.pl www.pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców        ul. Ciołkowskiego 2/5      Okręgowy  Zarząd   Podlaski                    15-245   Białystok     

 

        UWAGA - wjazd na parking od ul. Mickiewicza     

Białystok - Łomża - Suwałki

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski

Dotacje dla białostockich ogrodów działkowych - 05.08.2020

   Po podjęciu 27.04.2020 r. Uchwały nr XXIV/362/20 przez Radę Miasta Białystok w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych w Białymstoku oraz sposobu jej rozliczania i kontroli, powstały warunki do złożenia wniosków. ROD  zostały o tym fakcie poinformowane, a termin składania wniosków w 2020 r. określono - ze względu na  tak późno podjętą uchwałę - na 30.06.2020 r. Kolegium Prezesów, z przygotowanych i złożonych wcześniej  wniosków, wytypowało 5 ogrodów najbardziej zaawansowanych w przygotowaniach do realizacji inwestycji. Wnioski zostały złożone, a w dniach 21 i 29 lipca 2020 r. podpisane zostały przygotowane przez Zarządy ROD umowy z Urzędem Miejskim w Białymstoku na udzielenie dotacji w wysokości dla n/w  ogrodów: 

  • ROD im.1 Maja - dotacja w wysokości 50.000 zł na  wymianę rozdzielnic energetycznych ogrodu;
  • ROD im. A. Mickiewicza - dotacja  w wysokości 100.000 zł na remont i modernizację  rowu;
  • ROD im. Piasta Kołodzieja - dotacja w wysokości 30.000 zł  na wymianę ogrodzenia    o długości 255 mb;
  • ROD Pieczurki - dotacja w wysokości 70.000 zł na remont i wymianę skrzynek energetycznych;
  • ROD im.27 Lipca - dotacja w wysokości 50.000 zł na budowę wewnętrznej drogi    dojazdowej.

 

W/w dotacje zostaną wypłacone po zakończeniu zadań, odbiorze i złożeniu rozliczenia  w terminach określonych w umowach, nie później jednak niż do 31 października 2020 r.

 

Eugeniusz Smorszczewski

inspektor ds. inwestycji      

 Okręg Podlaski PZD             

 


 

12 października 2020

Powrót na stronę główną