Białystok - Łomża - Suwałki

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski

Informacja w sprawie ogłoszenia i prowadzenia konkursów w ROD na szczeblu Okręgu w 2017 roku - 18.07.2017

 

prize, winner iconStosownie do Uchwały Nr 39/2017 Prezydium OZP PZD w Białymstoku z dnia 05.04.2017 r., Okręgowa Komisja Konkursowa w dniach od 04.07. do 14.07.2017 r. dokonała lustracji ogrodów i oceny działek zgłoszonych do trzech konkursów:

  1. „Rodzinny Ogród Działkowy 2017 r."

  2. „Wzorowa Działka 2017 r.”

  3. „Najpiękniejsza  Działka 2017 r.”

Łącznie do konkursów zgłoszonych zostało 21 ROD, co stanowi ponad 20% ogólnej liczby Ogrodów w Okręgu Podlaskim. Największym zainteresowaniem cieszył się nasz Podlaski konkurs „Najpiękniejsza Działka 2017 r.", w którym wzięło udział 20 ogrodów, a w pozostałych, tj.„"Wzorowa Działka 2017r” – 12 ROD i „Rodzinny Ogród Działkowy 2017 r.” - uczestniczyły 2 Ogrody. Następnie Prezydium OZP PZD, na podstawie protokołów z przeprowadzonych lustracji w zgłoszonych do konkursów Ogrodach, przyjmie ostateczną listę laureatów. Biorąc pod uwagę możliwości finansowe Okręgu i stan środków na Funduszu Oświatowym, określony zostanie poziom nagród pieniężnych za zajęcie I, II i III miejsca w każdym z konkursów. Komisja konkursowa w liczbie 11 członków, wyłoniona spośród Instruktorów Krajowych i Okręgowych, bardzo dobrze oceniła ogólny wygląd ROD. W wielu lustracjach dotyczących wybranych ROD wziął udział również Prezes Okręgowego Zarządu  i stwierdził, iż z roku na rok stan Ogrodów Podlaskich zmienia się i podlega dalszemu udoskonaleniu jako ROD XXI wieku, otwarty na mieszkańców naszych miast i miasteczek. Zgromadzenie w ostatnich latach dodatkowego wyposażenie w postaci siłowni na świeżym powietrzu dla osób starszych i licznych placów zabaw dla dzieci, doskonale wzbogacają majątek i upiększają wygląd naszych ROD. Komisja w rozmowie z Zarządami Ogrodów w pełni poparła przyjęty przez Zarząd Okręgu kierunek dalszych zmian w naszych Ogrodach.

 

 

Komisja Konkursowa

 


 

03 października 2017

Powrót na stronę główną

kom. 577 761 183

             85 732 22 58

podlaski@pzd.pl www.pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców        ul. Ciołkowskiego 2/5      Okręgowy  Zarząd   Podlaski                    15-245   Białystok     

 

        UWAGA - wjazd na parking od ul. Mickiewicza