Białystok - Łomża - Suwałki

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski

Informacja ze spotkania przedstawicieli Departamentu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku z Prezesem i Członkami Prezydium PZD Okręgu Podlaskiego - 04.12.2017

 

recycle bin, trash iconW nawiązaniu do ustaleń z dnia 28 grudnia 2016 roku, które były wynikiem licznych interwencji Rodzinnych Ogrodów Działkowych do Departamentu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku o niesprawiedliwe naliczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie ROD, w dn. 24 listopada 2017 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Departamentu Gospodarki Komunalnej z członkami Prezydium OZ Podlaskiego PZD. Pamiętajmy, że poprzednia uchwała Rady Miasta przyjęła regulamin w którym określiła, iż na terenie ROD okres naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 9 miesięcy (od początku marca do końca listopada), a wskaźnik nagromadzenia wynosi 0,015 m3 /działkę/ tydzień. Zatem każdy Rodzinny Ogród Działkowy z terenu miasta płacił za 0,60 m3  śmieci rocznie (0,015m3 x 40 tygodni) od jednej działki. Nowa uchwała Rady Miasta Białystok z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok – skróciła okres naliczania opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi z 9 miesięcy – 40 tygodni, do 7 miesięcy – 30 tygodni (od początku kwietnia do końca października), a także zmieniła wskaźnik nagromadzenia odpadów komunalnych z 0,015 m3/działkę/1 tydzień, na 0,012 m3/działkę/1 tydzień. Opłata roczna za gospodarkę odpadami komunalnymi w ROD zmniejszyła się o 40% z - 0,60 m3 na 0,36 m3 śmieci rocznie od jednej działki.
      Decyzją Departamentu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku w okresie od kwietnia do października 2017 roku, na terenie białostockich ogrodów działkowych, prowadzono ciągłe badania dotyczące ilości wytwarzanych odpadów komunalnych (monitoring). W trakcie kontroli stwierdzono, iż nowy system, według skorygowanych stawek gospodarki odpadami komunalnymi na terenie białostockich ogrodów działkowych, funkcjonuje prawidłowo i może być stosowany na tym poziomie w kolejnych latach.

   Wszystkich chętnych z pozostałych ogrodów Okręgu Podlaskiego, położonych na terenie innych miast, prosimy o kontakt z Zarządem  OZP. Oferujemy, ze swej strony, pomoc w przygotowaniu wystąpień do Waszych Rad Miast i Gmin.
                                                                        
Za  Prezydium

Prezes OZP

mgr A. Bojko

 


 

21 grudnia 2017

Powrót na stronę główną

kom. 577 761 183

             85 732 22 58

podlaski@pzd.pl www.pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców        ul. Ciołkowskiego 2/5      Okręgowy  Zarząd   Podlaski                    15-245   Białystok     

 

        UWAGA - wjazd na parking od ul. Mickiewicza