kom. 577 761 183

             85 732 22 58

podlaski@pzd.pl www.pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców        ul. Ciołkowskiego 2/5      Okręgowy  Zarząd   Podlaski                    15-245   Białystok     

 

        UWAGA - wjazd na parking od ul. Mickiewicza     

Białystok - Łomża - Suwałki

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski

Jak realizowany jest “Otwarty program klimatyczny PZD” w podlaskich ROD? -13.08.2020

Otwarty Program Klimatyczny - bioróżnorodność. - 13.08.2020

Liczebność owadów pożytecznych w tym zapylających z roku na rok maleje w związku z postępującą urbanizacją i uprawami monokulturowymi. Ogrody działkowe stanowią w tych okolicznościach prawdziwe schronienie dla tych organizmów. Bogactwo roślin kwitnących, w tym gatunków miododajnych jest źródłem pokarmu dla trzmieli, dzikich pszczół, bzyków i motyli.

Być może jako nowy działkowiec zastanawiasz się jakie rośliny posadzić aby dołożyć swoją cegiełkę do ochrony owadów zapylających. Obejrzyj krótki film nagrany na terenie ROD "Relaks" w Białymstoku przedstawiający kilka gatunków łatwych w uprawie.

 

https://www.youtube.com/watch?v=19a2ColBeic&feature=youtu.be

 

 

Filip Roman

Instruktor ogrodnictwa

Okręg Podlaski PZD

 


 

  Wzorowe działania podjął zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego “Aster” z Łomży.

W dniu 27 Lipca przyjął uchwałą “Plan przedsięwzięć do realizacji w ROD ASTER na lata 2020-2023 w ramach Otwartego Programu Klimatycznego PZD”

 

Obejmuje on wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów powstających w ogrodzie. Wydzierżawienie dodatkowych pojemników oraz opracowanie informacji o zasadach segregacji dla działkowców.

 

Wprowadzenie rozwiązań wykorzystania wody opadowej do nawadniania działek w następujących etapach:

  1. rozpoznanie potrzeb działkowców i możliwości przystosowania dachów altan do gromadzenia deszczówki w beczkach

  2. zbiorowy zakup beczek zgodnie z potrzebami

  3. analiza możliwości retencjonowania na działkach nadmiaru wody z obfitych opadów

  4. instalacja rozwiązania do zbierania wody opadowej oraz retencjonowania jej nadmiaru na wytypowanej wzorcowej działce

  5. popularyzacja wykorzystania wody opadowej do nawadniania przez prezentację urządzeń na działce wzorcowej i pomoc techniczną w budowie instalacji na pozostałych

 

Zaplanowano również instalację oświetlenia na alejkach zasilanego ogniwami fotowoltaicznymi.
 

Aby propagować wśród działkowców w ogrodzie łąki kwietne, stosowanie ekologicznych metod ochrony roślin oraz ochronę organizmów pożytecznych odpowiednie informacje w tym zakresie będą umieszczane na stronie internetowej oraz specjalnej tablicy ogłoszeniowej a w przyszłym roku zorganizowany zostanie konkurs na działkę najbardziej ekologicznie uprawianą.

 

W realizację przyjętych celów zaangażowani będą społeczni instruktorzy ogrodowi oraz wszyscy członkowie zarządu nadzorujący przydzielone im alejki.

 

Zachęcamy wszystkie Zarządy ROD w Okręgu do podjęcia podobnych działań jak Zarząd ROD “Aster” w Łomży.

 

 

 

Filip Roman

Instruktor ogrodnictwa

Okręg Podlaski PZD

 


 

22 października 2020

Powrót na stronę główną