kom. 577 761 183

             85 732 22 58

podlaski@pzd.pl www.pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców        ul. Ciołkowskiego 2/5      Okręgowy  Zarząd   Podlaski                    15-245   Białystok     

 

        UWAGA - wjazd na parking od ul. Mickiewicza     

Białystok - Łomża - Suwałki

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski

W Parku Konstytucji 3 Maja w Suwałkach odbył się Piknik kulinarny "Sąsiedzi przy stole", połączony z obchodami Jubileuszu 40-lecia powstania Polskiego Związku Działkowców. 

 

W uroczystości, oprócz działkowców i ich rodzin udział wzięli licznie przybyli Suwalczanie i zaproszeni goście, a wśród nich pan Andrzej Bojko, Prezes Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD w Białymstoku.

 

Na bogaty program Imprezy złożyły się występy zespołów wokalno - muzycznych, jarmark produktów regionalnych, wystawy plonów, warsztaty i pokazy kulinarne, rozstrzygnięcie konkursów na najbardziej ukwiecony balkon i najpiękniejszą działkę, wręczenie odznaczeń i wyróżnień dla najbardziej zasłużonych działkowców oraz degustacja potraw kuchni ukraińskiej. 

 

Scenę, stoły i stoiska zdobiły kwiaty i plony przyniesione przez Rodzinne Ogrody Działkowe.  

Pan Prezes Andrzej Bojko w swoim wystąpieniu przywołał historię powstania i największe osiągniecia z 40 lat działalności Polskiego Związku Działkowców

Mówca podkreślił, że Stowarzyszenie ogrodowe kontynuuje ponad 120-letnią tradycję ruchu działkowego w Polsce.  Jak stwierdził, historia ogrodów działkowych sięga XIX w. Na ziemiach polskich pierwszy ogród utworzono w 1824r.

Aktualnie w Polsce jest blisko 1 mln. działek, z których korzysta olbrzymia rzesza ludzi.

Tereny zagospodarowane i użytkowane przez działkowców są miejscem aktywności, integracji, rekreacji i wypoczynku wśród olbrzymiej różnorodności gatunkowej roślin (kwiatów, ziół, warzyw i owoców).  Rodzinne Ogrody Działkowe sprzyjają podnoszeniu jakości życia mieszkańców miast. Prezes zwrócił uwagę na fakt, że obecnie występuje olbrzymie zainteresowanie ogródkami działkowymi. Z uwagi na rosnący popyt na działki, istnieje pilna potrzeba pozyskiwania nowych terenów w celu tworzenia kolejnych ogrodów. 

Dostojny Gość złożył podziękowania wszystkim działaczom i działkowcom, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania PZD i rozwoju ogrodów działkowych. Najbardziej zasłużonym prezes Andrzej Bojko wręczył odznaczenia.

 

Za Zasługi dla ROD został odznaczony Prezydent Miasta Suwałki Czesław Renkiewicz. W swoim wystąpieniu powiedział on o potrzebie dokonania oceny możliwości utworzenia nowego Rodzinnego Ogrodu Działkowego na terenie Suwałk.

 

Złotą odznakę zasłużonego działkowca otrzymały następujące osoby: Dariusz Słomczyński, Zenobia Wiszniewska, Stanisław Baluta, Janusz Chmielewski, Wacława Jakubiak, Jan Kalwajtys, Marian Michniewicz, Janusz Adamczyk, Tadeusz Kotarski i Bożena Kolaszewska.                   .

Dyplomem z okazji 40–lecia Jubileuszu  PZD wyróżnieni zostali: Stanisław Paszkowski, Teresa Surażyńska, Adolf Józef Demiańczuk, Jan Durtan, Antoni Jasiulewicz, Tadeusz Sobolewski, Zbysław Śmiejkowski, Zdzisław Kuś, Piotr Żelazko i Romuald Hirnik.

 

Przewodniczący Kolegium Prezesów suwalskich ROD pan Paweł Podleśny zabierając głos podziękował panu Prezydentowi i władzom Miasta Suwałk za wspieranie działalności rodzinnych ogrodów działkowych. 

 

Na koniec wszyscy mogli spróbować przysmaków i dań kuchni ukraińskiej. 

Wszystko odbywało się przy pięknej, słonecznej pogodzie. 

 

Autor: Mirosław Hartung

 

 

Jubileusz 40-lecia PZD  w  Suwałkach - 12. 09.2021

14 września 2021

Fot. Mirosław Hartung

  NAJNOWSZE