kom. 577 761 183

             85 732 22 58

podlaski@pzd.pl www.pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców        ul. Ciołkowskiego 2/5      Okręgowy  Zarząd   Podlaski                    15-245   Białystok     

 

        UWAGA - wjazd na parking od ul. Mickiewicza     

Białystok - Łomża - Suwałki

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski

W dniu 3 września 2021 r. na terenie otwartym przy siedzibie Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD w Białymstoku odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku Działkowców.

 

Po odegraniu hymnu państwowego oraz hymnu PZD, prezes Andrzej Bojko w swoim wystąpieniu omówił osiągnięcia Polskiego Związku Działkowców na terenie województwa Podlaskiego w okresie minionych 40 lat, podkreślając znaczenie wydarzeń z 1981 r. kiedy to powstały struktury PZD.

O zabranie głosu poprosił również działaczy, którzy mieli swój wkład w budowę związku: Olgę Ochrymiuk, Zbigniewa Hirsza, Marię Rozumiejew, Aleksandra Pugacewicza. W swoich wystąpieniach zwrócili oni uwagę na zasługi obecnego prezesa PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego, którego działania pozwoliły na ochronę idei ogrodnictwa działkowego w Polsce oraz zachowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w takiej formie jaką znamy dzisiaj. Wspomniano również o obecnych wyzwaniach jakie stoją przed związkiem oraz zmianie pokoleniowej jaka następuje w strukturach zarządzania ogrodami.  

 

 

Prowadzący uroczystość, członek Okręgowego Zarządu, Mirosław Zechman odczytał list od marszałka województwa podlaskiego Artura Kosickiego.

Marszałek przekazał w nim gratulacje z okazji Jubileuszu 40-lecia istnienia PZD. 

Z uznaniem wyraził się również o działalności Okręgu Podlaskiego pisząc:

 

Cieszę się, że Okręg Podlaski należy do najbardziej aktywnych jednostek w Polskim Związku Działkowców. Doskonale świadczy o tym prężna Wasza działalność wyrażająca się podejmowaniem wielu ważnych dla lokalnych społeczności inicjatyw i przedsięwzięć.

 

W kolejnej części wręczono certyfikaty nadane przez Krajową Radę PZD ogrodom, które są równolatkami PZD i również obchodzą w tym roku 40-ty jubileusz.

 

Trzech działaczy z rejonu białostockiego zostało wyróżnionych uroczystym aktem Krajowej Rady dla członków założycieli Polskiego Związku Działkowców: Aleksander Pugacewicz, Jan Frank, Janusz Szlęzak.

 

Wyróżnienia okolicznościowym dyplomem Krajowej Rady za wkład w tworzenie i rozwój Polskiego Związku Działkowców, za wieloletnie zaangażowanie i pracę dla dobra działkowców, ogrodów

i Związku przyznano:

Oldze Ochrymiuk, Stanisławowi Żałobińskiemu, Bogdanowi Wiktorko, Lucynie Zajkowskiej, Zbigniewowi Hirsz, Pelagii Olkowskiej, Januszowi Szlęzak, Stanisławowi Danilewicz, Irenie Wróbel, Piotrowi Artysiewicz, Feliksowi Karpińskiemu, Dionizemu Kołeckiemu, Irenie Bobowskiej, Aleksandrowi Pugacewicz, Witoldowi Rozumiejew, Marii Rozumiejew, Kazimierzowi Czauż, Mieczysławowi Gołębiewskiemu, Antoniemu Buraczewskiemu, Janowi Grabowskiemu, Aldonie Zalewskiej, Zdzisławowi Grzybowskiemu, Janowi Okuniewskiemu, Ryszardowi Plińskiemu, Lucynie Szpakowicz, Stanisławowi Rojsza, Henrykowi Madej, Janowi Siemieniuk.

 

Następnie prezes, Andrzej Bojko wręczył odznaczenia.

 

Złotą odznakę zasłużonego działkowca otrzymał Wierzbicki Andrzej.

 

Srebrną odznaką zasłużonego działkowca wyróżnieni zostali:

Gliński Jan, Karczewska Krystyna, Ługowska Anna, Kaczor Edyta, Niczyporuk Andrzej, Pentkowski Artur, Szerenos Małgorzata, Zajkowska Krystyna, Puszko Wiesław, Guzek Wiesław, Jagielska Anna, Wiśniewski Andrzej, Wisłocka Elżbieta, Wawrzeniuk Katarzyna, Szałaj Adam, Zechman Mirosław, Szymańska Genowefa Agata, Grotek Wiesław.

 

Odznakę za zasługi dla PZD otrzymali:

Gałaburda Aneta, Grzechowiak Alicja, Bagiński Czesław, Okuniewski Jan, Zalewska Aldona, Roszkowski Zenon, Gołaszewski Stanisław.

W imieniu odznaczonych głos zabrały redaktorki lokalnego radia i telewizji, Pani Aneta Gałaburda i Pani Alicja Grzechowiak. Podkreśliły znakomitą atmosferę w trakcie nagrywania programów oraz doceniły rolę ogrodów w ochronie przyrody i tworzenia warunków do rekreacji, wypoczynku oraz zdrowia działkowców i ich rodzin.

 

Po zakończeniu części oficjalnej podano posiłek. Zebrani miło spędzili czas wspominając minione lata i bawiąc się przy akompaniamencie zespołu “Rayders” 

 

Autor: Filip Roman

 

Jubileusz 40-lecia PZD w Okręgu Podlaskim - 03.09.2021

06 września 2021

Fot. Filip Roman

  NAJNOWSZE