Białystok - Łomża - Suwałki

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski

Komisja ds. przeprowadzenia konsultacji nad kształtem Regulaminu ROD - 19.03.2018

 

 Okręgowa Rada Podlaska PZD, na swoim posiedzeniu w dn. 13 marca 2018 r., podjęła Uchwałę nr 6/X/2018, na mocy której powołała komisję do spraw przeprowadzenia konsultacji nad kształtem Regulaminu ROD.  W jej skład weszli : Andrzej Giaro, Zofia Chmielak, Jan Grabowski, Lucyna Zajkowska i Barbara Antecka, a przewodniczącym został Prezes Okręgu Podlaskiego Andrzej Bojko. 

Głównym zadaniem nowopowołanej komisji będzie zorganizowanie w Okręgu Podlaskim szerokich konsultacji dotyczących propozycji zmian aktualnie obowiązujących przepisów Regulaminu ROD. Niezbędne będzie pozyskanie opinii Rodzinnych Ogrodów Działkowych, a następnie dokonanie ich oceny pod kątem zgodności ze Statutem PZD i prawem powszechnie obowiązującym, w celu wypracowania propozycji i rozwiązań, które można by było wprowadzić do Regulaminu ROD aby usprawnić działanie zarządów ROD. 

Dlatego też OZ Podlaski PZD, na prośbę komisji do spraw konsultacji nad kształtem Regulaminu ROD, prosi wszystkich chętnych działkowców, zarządy ROD oraz  komisje rewizyjne, o przesyłanie własnych propozycji nowelizacji Regulaminu ROD.

 


 

13 kwietnia 2018

Powrót na stronę główną

kom. 577 761 183

             85 732 22 58

podlaski@pzd.pl www.pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców        ul. Ciołkowskiego 2/5      Okręgowy  Zarząd   Podlaski                    15-245   Białystok     

 

        UWAGA - wjazd na parking od ul. Mickiewicza