Białystok - Łomża - Suwałki

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski

Komunikat Prezydium OZP PZD ws. ROD im. Marii Konopnickiej w Suwałkach - 31.07.2017

Komunikat 
Prezydium Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD 
z dn. 26 lipca 2017 r.


w sprawie ROD im. Marii Konopnickiej w Suwałkach 


       W dn. 26 lipca 2017 r. odbyło się posiedzenie Prezydium OZ Podlaskiego PZD, na którym jednym z tematów była sprawa konfliktu pomiędzy częścią działkowców a Zarządem ROD w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. 
       Członkowie Prezydium dyskutowali nad przyczynami powstania konfliktu, jego przebiegiem oraz przede wszystkim możliwościami jego zakończenia. Analizie zostały poddane również wszelkiego rodzaju oparte na statucie PZD rozstrzygnięcia prawne, które Prezydium OZP PZD mogłoby podjąć w sprawie jako organ sprawujący nadzór nad ogrodami działkowymi w Okręgu Podlaskim. Niemniej jednak, w związku ze stopniem skomplikowania sprawy, obszernością materiału i koniecznością dodatkowego wyjaśnienia kilku kwestii, Prezydium OZ Podlaskiego postanowiło zająć stanowisko i podjąć ewentualne stosowne w przedmiotowej sprawie rozstrzygnięcia na kolejnym posiedzeniu, które wyznaczone zostało na drugi tydzień sierpnia 2017 r.
      Prezydium OZ Podlaskiego PZD dołoży wszelkich starań aby zaproponowane rozwiązanie konfliktu stało się możliwe do przyjęcia dla wszystkich jego stron i przede wszystkim wpłynęło pozytywnie na bieżące funkcjonowanie ROD im. Marii Konopnickiej oraz realizację zaplanowanych inwestycji.

 


 

06 listopada 2017

Powrót na stronę główną

kom. 577 761 183

             85 732 22 58

podlaski@pzd.pl www.pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców        ul. Ciołkowskiego 2/5      Okręgowy  Zarząd   Podlaski                    15-245   Białystok     

 

        UWAGA - wjazd na parking od ul. Mickiewicza