kom. 577 761 183

             85 732 22 58

podlaski@pzd.pl www.pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców        ul. Ciołkowskiego 2/5      Okręgowy  Zarząd   Podlaski                    15-245   Białystok     

 

        UWAGA - wjazd na parking od ul. Mickiewicza     

Białystok - Łomża - Suwałki

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski

Korzystanie przez ROD z własnych ujęć wód głębinowych lub wód powierzchniowych -27.03.2018

 

W związku z obowiązującą od 01.01.2018 r. ustawą Prawo Wodne, do prowadzenia prawidłowej gospodarki wodnej powołane zostało  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Przypominamy więc, że korzystanie z wód głębinowych  lub wód powierzchniowych jest płatne i możliwe na podstawie pozwolenia wodno – prawnego, które określa zarówno ilości wody możliwej do pobrania w różnych okresach, jak i szczególne obowiązki właściciela ujęcia wody, tj. do prowadzenia rejestru pobieranych ilości wody i pomiarów  zwierciadła wody.

Opłata za pobieranie wody będzie składać się z dwóch składników: opłaty stałej i opłaty zmiennej, a naliczana będzie przy zużyciu ponad 5m3 średniorocznie na dobę. 
Opłaty będą wyliczane w następujący sposób:
Opłata stała = cena jednostkowa x czas wyrażony w dniach x objętość wody ustalona w pozwoleniu wodno-prawnym, gdzie:
- cena jednostkowa to 500zł za dobę ustalona w Rozporządzeniu Rady Ministrów
- 365 dni w roku
- objętość wody w m3/sekundę ustalona w pozwoleniu wodno - prawnym;
Opłata zmienna = jednostkowa stawka x współczynnik różnicujący x ilość  wody, gdzie:
- jednostkowa stawka  ustalona w Rozporządzeniu Rady Ministrów
- współczynnik zależny od rodzaju uzdatniania wody
- ilość pobranej wody.
Aby wyliczenia opłat były prawidłowe, przypominamy, że wszystkie studnie głębinowe winny być wyposażone w legalizowane wodomierze. 

 

ES

 


 

24 kwietnia 2018

Powrót na stronę główną