kom. 577 761 183

             85 732 22 58

podlaski@pzd.pl www.pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców        ul. Ciołkowskiego 2/5      Okręgowy  Zarząd   Podlaski                    15-245   Białystok     

 

        UWAGA - wjazd na parking od ul. Mickiewicza     

Białystok - Łomża - Suwałki

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski

Narada Komisji Oświaty Ogrodniczej OZP PZD -04.07.2019

 

 27 czerwca w siedzibie Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD odbyła się specjalna narada Instruktorów Krajowych i Okręgowych SSI.

Naradę rozpoczął prezes OZP Andrzej Bojko, podkreślił wagę zaplanowanych tematów: “Otwarty program nowoczesnego zagospodarowania działek na miarę potrzeb współczesnej rodziny” oraz projekt “Otwartego programu oświatowego” oraz rolę instruktorów ogrodowych w ich wdrażaniu. Do osiągnięcia założonych celów niezbędne jest zwiększenie ilości instruktorów i ich przeszkolenie.

Prowadzenie narady przekazano przewodniczącemu Komisji Oświaty Ogrodniczej panu Janowi Grabowskiemu. 

W pierwszym punkcie programu, pan Czesław Kryszkiewicz - wieloletni instruktor krajowy, szczegółowo omówił założenia “Otwartego programu nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin”, korzystając z bezpłatnej broszury wydanej dla instruktorów ogrodniczych w PZD ze środków KR PZD. 
Pan Czesław podkreślił jak ważne jest odpowiedzialne korzystanie z materiałów edukacyjnych udostępnianych przez KR tak aby jak najwięcej działkowców miało dostęp do tych praktycznych pomocy. Jednym ze sposobów może być wykorzystanie przez instruktorów ogrodowych, tablic informacyjnych w poszczególnych ROD. Omówiono też w jaki sposób wyżej wymieniony program łączy się z zapisami regulaminu oraz ustawy o ROD.

Prezes Andrzej Bojko przekazał zebranym najnowsze informacje na temat projektu “Otwartego programu oświatowego”, który był tematem obrad XXIX posiedzenia Krajowej Rady PZD.

Następnie odbyła się żywa dyskusja na temat sposobów realizacji omówionych programów w okręgu podlaskim.
W ROD im. Jaćwingów w Suwałkach działki typowo rekreacyjne stanowią jedynie 1-3% wszystkich działek. Prezes tego ogrodu, który jednocześnie jest instruktorem okręgowym - Paweł Podleśny - opowiedział w jaki sposób udaje się zachować charakter użytkowy działek. 
W czasie szkolenia nowych działkowców podkreśla się korzyści jakie wynikają z prowadzenia upraw ogrodniczych i sadowniczych - w ten sposób sugerując działkowcom jaki kierunek zagospodarowania działki warto obrać. Ponadto, już przy wydawaniu dokumentów w sprawie przekazania działki, prezes w osobistej rozmowie nakreśla główne założenia regulaminu ROD, min. obowiązek kompostowania odpadów organicznych. 
W ROD im. Jaćwingów w pełni wykorzystuje się również potencjał plakatów dostarczanych przez KR.
W dyskusji zwrócono uwagę na to, że wiele młodych, które zostają działkowcami chętnie zwraca się po porady i jest chłonnych wiedzy. Dlatego ważna jest otwartość ze strony instruktorów ogrodowych i gotowość do szkolenia.
Gość honorowy, który przez wiele lat wspierał Instruktorów SSI jako instruktor etatowy w OZP PZD, dr. Stanisław Dworakowski w inspirujący sposób zwrócił uwagę wszystkich na to jak ważna jest współpraca zarządów ROD z instruktorami - bo za każdym dużym sukcesem stoi praca zespołowa.

Następnie prezes Andrzej Bojko z panem Stanisławem Dworakowskim wręczyli dyplomy i upominki dla zasłużonych Instruktorów Krajowych i Okręgowych, którzy swoją wieloletnią pracą i oddaniem stanowią wzór dla kolejnych pokoleń instruktorów SSI.

 

Wyróżnienia otrzymali:
 Kryszkiewicz Czesław - instruktor krajowy
 Kołecki Dionizy - instruktor krajowy
Grabowski Jan - instruktor krajowy
Leończuk Michał - instruktor krajowy
Romanowski Jan - instruktor krajowy
Panasiuk Eugeniusz - instruktor krajowy
Gryka Bolesław - instruktor okręgowy
Madej Henryk - instruktor okręgowy
Paszkowski Stanisław - instruktor okręgowy

 

Powitaliśmy również nowego instruktora krajowego w naszym okręgu pana Henryka Przekopa, który został powołany stosowną uchwałą KR PZD.

 

Filip Roman                                  
Instruktor ds. Ogrodnictwa

 


 

17 sierpnia 2019

Powrót na stronę główną