kom. 577 761 183

             85 732 22 58

podlaski@pzd.pl www.pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców        ul. Ciołkowskiego 2/5      Okręgowy  Zarząd   Podlaski                    15-245   Białystok     

 

        UWAGA - wjazd na parking od ul. Mickiewicza     

Białystok - Łomża - Suwałki

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski

Narada szkoleniowa księgowych i członków komisji rewizyjnych - 22.02.2018

 

W dniu 20 lutego 2018 r., w siedzibie Okręgowego Zarządu Podlaskiego w Białymstoku, odbyła się narada szkoleniowa osób prowadzących księgowość w ROD i członków ogrodowych komisji rewizyjnych. Podstawowym celem narady było przygotowanie jej uczestników do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego ROD za rok 2017 i wszelkich związanych z tym dokumentów. Zostali więc oni poinformowani, co w w takim sprawozdaniu powinno się znaleźć i jak to poprawnie ująć. Istotnym punktem narady było więc szczegółowe omówienie druków sprawozdań finansowych za 2017 r., ze wskazaniem zmian w stosunku do druków obowiązujących w roku ubiegłym.

Szczególny nacisk położono także na sporządzanie projektu preliminarza finansowego na 2018 r. Powinny być w nim ujęte wszelkie planowane wydatki i wpływy ogrodu. Jego nieprawidłowe lub niedbałe sporządzenie może doprowadzić do tego, że ROD będzie musiał zaniechać realizacji wcześniej zaplanowanych inwestycji bądź innych zamierzeń.

Ważnym elementem szkolenia było także udzielenie informacji na temat badania bilansów za rok 2017 przez komisje rewizyjne ROD i preliminarzy na rok 2018. Uczestnikom wskazano jakie błędy najczęściej pojawiają się przy przeprowadzaniu tego typu badań oraz wyjaśniono jak ich uniknąć.

Oprócz wyżej wymienionych tematów, obecni na szkoleniu uzyskali również wiedzę dotyczącą nowych druków sprawozdania rzeczowego z prowadzonych inwestycji i remontów, nowelizacji przepisów o ochronie danych osobowych, prawidłowego sporządzania wykazów danych organizacyjnych na koniec roku, nowych opłat wynikających z ustawy prawo wodne, zasad ustalania opłat ogrodowych i problematyki związanej z prawidłowym zawieraniem umów zlecenia i o dzieło.

 

 


 

 

26 marca 2018

Powrót na stronę główną