Białystok - Łomża - Suwałki

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski

 Narada szkoleniowa nowych prezesów w Okręgu Podlaskim - 14.08.2019

 W dniu 24 lipca 2019 roku w siedzibie OZP PZD odbyła się narada szkoleniowa dla prezesów ROD. Przygotowana została głównie z myślą o nowo powołanych prezesach. 
Szkolenie otworzył prezes okręgu podlaskiego – Andrzej Bojko. Przedstawił on pracowników biura OZP oraz kierunki wsparcia jakie każdy zarząd ROD może od nich otrzymać. Podkreślił też jak ważne jest korzystanie z materiałów edukacyjnych przygotowanych przez Krajową Radę – takich jak nowo wydany „Mały Poradnik Zarządu ROD”. Prezes omówił też aktualne potrzeby i wyzwania jakie stoją przed ogrodami z naszego okręgu. 
Następnie każdy z pracowników biura przedstawił przygotowane wcześniej wstępne szkolenie z zakresu:

  • Finansów, funkcjonowania Ośrodka Finansowo Księgowego, wdrażania programu DGCS PZD System
  • Prawa, prowadzenia dokumentacji z przebiegu walnych zebrań, zebrań zarządu ROD, prawidłowego sporządzania uchwał
  • Prowadzenia inwestycji oraz pozyskiwania dotacji na ich realizację
  • Administracji, przestrzegania instrukcji kancelaryjnej
  • Działalności oświatowej, pracy instruktorów ogrodowych. 

Przedstawiono również wnioski i kierunki działań, które wynikają z informacji o ogrodach działkowej zawartej w niedawno uchwalonym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białegostoku.
W szkoleniu udział wzięło 66 prezesów ROD.

 

Filip Roman                                  
Instruktor ds. Ogrodnictwa

 


 

30 września 2019

Powrót na stronę główną

kom. 577 761 183

             85 732 22 58

podlaski@pzd.pl www.pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców        ul. Ciołkowskiego 2/5      Okręgowy  Zarząd   Podlaski                    15-245   Białystok     

 

        UWAGA - wjazd na parking od ul. Mickiewicza