kom. 577 761 183

             85 732 22 58

podlaski@pzd.pl www.pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców        ul. Ciołkowskiego 2/5      Okręgowy  Zarząd   Podlaski                    15-245   Białystok     

 

        UWAGA - wjazd na parking od ul. Mickiewicza     

Białystok - Łomża - Suwałki

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski

Narada zarządów ROD i osób obsługujących walne zebrania sprawozdawcze w rejonie suwalskim - 05.02.2018

 

 

W dn. 30 stycznia 2018 r., w siedzibie Biura Zamiejscowego OZ Podlaskiego PZD w Suwałkach, odbyła się narada szkoleniowa skierowana do zarządów ROD i członków zespołu do spraw obsługi walnych zebrań w rejonie suwalskim. W programie narady ujęto m. in. uchwały i stanowiska Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD oraz wynikające z nich zadania przewidziane zarówno dla ogrodów, jak i całego Związku. Uczestnicy szkolenia uzyskali również informacje o obowiązkach wynikających z nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. 

Szczegółowo został także omówiony proces związany z przygotowaniem i przeprowadzeniem walnych zebrań. Osoby zebrane na naradzie dowiedziały się, w jaki sposób powinno się prawidłowo wypełniać przygotowane przez KR PZD wzory materiałów i kiedy mają one zastosowanie. Uczestnikom wskazano także najczęściej występujące błędy, które skutkują tym, że Prezydium może uchylić bądź stwierdzić nieważność uchwały podjętej przez walne zebranie. Szczególną uwagę zwrócono na wszelkiego rodzaju opłaty uchwalane przez walne zebrania, ze wskazaniem tych, które są dla działkowców obowiązkowe oraz takich, których nakładać na działkowców nie można.

W związku z tym, iż znaczna część ogrodów prowadzi różnego rodzaju inwestycje, zebranym na naradzie przedstawiono także proces przygotowywania i podejmowania uchwał inwestycyjnych, a także sposób ich realizacji przez zarządy ROD. Uczestnikom wskazano także, jak prawidłowo zabezpieczyć interesy ogrodu w zawieranych z wykonawcami umowach oraz w jaki sposób rozliczać wykonane inwestycje.

Istotną częścią narady była również dyskusja, w trakcie której jej uczestnicy uzyskali odpowiedzi na zadawane przez siebie pytania. Dużą aktywnością wykazywali się również obecni na spotkaniu Prezesi zarządów ROD, którzy chętnie opowiadali o swoich doświadczeniach w przedmiocie omawianych na naradzie problemów.

 


Domyślna treść artykułu.

 

W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.

 

26 lutego 2018

Powrót na stronę główną