kom. 577 761 183

             85 732 22 58

podlaski@pzd.pl www.pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców        ul. Ciołkowskiego 2/5      Okręgowy  Zarząd   Podlaski                    15-245   Białystok     

 

        UWAGA - wjazd na parking od ul. Mickiewicza     

Białystok - Łomża - Suwałki

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski

Narady szkoleniowe przed walnymi zebraniami w Okręgu Podlaskim - 30.01.2020

 

Okręg Podlaski PZD zakończył serię narad szkoleniowych przed walnymi zebraniami sprawozdawczymi w 2020 roku. Narady przeprowadzono w Suwałkach, Łomży i Białymstoku, odpowiednio w dniach 20, 24 i 27 stycznia.

 

Uczestnikom przedstawiono dokładne informacje dotyczące prawidłowej organizacji, zwołania oraz przebiegu walnego zebrania, a także jego obowiązków. Szczególną uwagę skupiono przede wszystkim na błędach popełnianych przez ogrody w latach ubiegłych. Zebranym przedstawiono również różnicę pomiędzy uchwałami, których podjęcie jest obligatoryjne oraz uchwałami fakultatywnymi. Dokładnie omówiono także kwestie, z którymi co roku nie radzi sobie część zarządów ROD, tj. te, które dotyczą opłat energetycznej i wodnej, zmian w planie zagospodarowania ROD, a także sposobu ustalania wysokości świadczeń, nagród i wynagrodzeń.

 

Istotnym punktem narady były także sprawy związane z prowadzeniem inwestycji w ROD. Uczestnicy narady uzyskali kompleksową informację na temat sposobu przygotowywania i prowadzenia inwestycji oraz pozyskiwania dotacji, a także obowiązujących w tym zakresie przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem ostatnio wprowadzonych zmian. Zebranym omówiono również kwestie związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych i występującymi w związku z tym problemami.

 

Na zorganizowanych przez Okręg Podlaski naradach, uczestnicy uzyskali również informacje dotyczące planowanych konkursów oraz planowanych na 2020 rok wydarzeń związanych z propagowaniem wiedzy ogrodniczej, na które Okręg został zaproszony bądź będzie ich współorganizatorem. Tematem, którego nie mogło także zabraknąć na naradach było przedstawienie aktualnej sytuacji w PZD oraz Okręgu Podlaskim.

 

Należy wskazać, że uczestnicy tegorocznych narad wykazali się niezwykłą aktywnością, a zadawane przez nich pytania były przemyślane i merytoryczne.

 

MK

 


KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 29.01.2020 r. w sprawie braku obowiązku wpisu ROD do Rejestru BDO - 29.01.2020

 

Informujemy, że w dniu 29.01.2020 r. wpłynęło do jednostki krajowej PZD pismo z Ministerstwa Klimatu z dnia 24.01.2020 r. z odpowiedzią na pismo Krajowego Zarządu PZD z dnia 10.12.2019 r. w sprawie wpisu do Rejestru Bazy Danych Odpadowych, zwanego dalej Rejestrem BDO. Przypomnijmy, że w ww. piśmie KZ PZD wystąpił do Ministra Klimatu – Pana Michała Kurtyki o zajęcie przez resort oficjalnego stanowiska, czy PZD jest zobowiązany do dokonaniu wpisu do BDO prowadzonego przez marszałków województw na podstawie art. 49 ustawy o odpadach.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

14 marca 2020

Powrót na stronę główną