Białystok - Łomża - Suwałki

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski

 Okręgowa komisja do spraw dostosowania Statutu PZD do znowelizowanej ustawy prawo o stowarzyszeniach - 12.06.2017

lawyers, meeting icon Prezydium Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD w dn. 7 czerwca 2017 r. powołało okręgową komisję do spraw dostosowania Statutu PZD do znowelizowanej ustawy prawo o stowarzyszeniach. W skład komisji weszli:

  1. Andrzej Bojko - przewodniczący
  2. Jan Grabowski - członek
  3. Jan Płoński - członek
  4. Andrzej Giaro - członek
  5. Lucyna Zajkowska - członek

Komisja na swoim pierwszym posiedzeniu zwróciła się z gorącym apelem do Zarządów ROD Okręgu Podlaskiego o zorganizowanie w swoich ogrodach konsultacji, które umożliwią jak największej liczbie działkowców wyrażenie swojej opinii na temat zmian w aktualnie obowiązującym Statucie PZD. Wszelkiego rodzaju uwagi i wnioski prosimy kierować na adres OZ Podlaskiego PZD w Białymstoku.

 

26 września 2017

Powrót na stronę główną

kom. 577 761 183

             85 732 22 58

podlaski@pzd.pl www.pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców        ul. Ciołkowskiego 2/5      Okręgowy  Zarząd   Podlaski                    15-245   Białystok     

 

        UWAGA - wjazd na parking od ul. Mickiewicza