kom. 577 761 183

             85 732 22 58

podlaski@pzd.pl www.pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców        ul. Ciołkowskiego 2/5      Okręgowy  Zarząd   Podlaski                    15-245   Białystok     

 

        UWAGA - wjazd na parking od ul. Mickiewicza     

Białystok - Łomża - Suwałki

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski

Okręg Podlaski podpisał “Porozumienie o współpracy partnerskiej” z Głównym Komitetem Podlaskiego Festiwalu Zdrowia Roślin - 18.12.2019

 

Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok 2020 - Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin, dlatego gremia międzynarodowe jak FAO, IPPC a także krajowe organizacje ochrony roślin intensywnie przygotowują się do organizacji wydarzeń, poprzez które na całym świecie w 2020 roku będzie popularyzowana tematyka zdrowia roślin.
Oficjalne hasło obchodów brzmi “Chroniąc rośliny - chronisz życie”.

 

Rośliny stanowią 80% spożywanego przez nas pokarmu i wytwarzają 98% tlenu, którym oddychamy - dlatego są niezwykle cenne dla życia ludzi.
Niestety zdrowie roślin jest często marginalizowane względem produkcji zwierzęcej. Niska świadomość polityków i społeczeństwa przyczynia się do występowania coraz poważniejszych problemów w zakresie zdrowia roślin.
Rodzinne Ogrody Działkowe są oazami roślinności w rozrastających się miastach.

Każdy działkowiec przez odpowiedzialne prowadzenie upraw roślin, przyczynia się do ochrony życia na naszej planecie. 
Mając świadomość  jak wielka odpowiedzialność na nas spoczywa, Okręg Podlaski PZD już od października bierze udział w pracach Komitetu Organizacyjnego Podlaskiego Festiwalu Zdrowia Roślin w ramach Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin 2020.
Dzięki podpisanemu dzisiaj porozumieniu, działkowcy z województwa podlaskiego będą mogli skorzystać z całego szeregu wykładów, szkoleń i warsztatów organizowanych przez placówki naukowe w Białymstoku i Łomży w nadchodzącym roku. Ponadto zaplanowano specjalne warsztaty w siedzibie OZP PZD w Białymstoku oraz w biurach zamiejscowych w Łomży i Suwałkach z udziałem specjalistów z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku, Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz Okręgowej Stacji Chemiczno Rolniczej w Białymstoku.

 

 

 inż. arch. krajobrazu Filip Roman 
instruktor ds ogrodnictwa                

 Okręg Podlaski PZD                              

 


 

11 lutego 2020

Powrót na stronę główną