Białystok - Łomża - Suwałki

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski

var body = $("html, body"); body.animate({scrollTop:0}, '500', 'swing', function() { alert("Finished animating"); });
Ostatni dzień na złożenie deklaracji podatkowych - 15.01.2020

 

 Okręgowy Zarząd Podlaski PZD przypomina, że do dnia 15 stycznia 2020 r. należy złożyć deklaracje podatkowe na:
 

- podatek rolny, PZD jest zwolnione od opłaty;
- podatek od nieruchomości, PZD jest zwolnione od opłaty;
- podatek leśny  - płatny w wysokości 42,7328 zł za 1 ha.

 

Niezłożenie deklaracji w terminie jak wyżej, spowoduje konieczność  opłacenia  podatku w pozycjach  zwolnionych od opłat.

 


 

27 lutego 2020

Powrót na stronę główną

kom. 577 761 183

             85 732 22 58

podlaski@pzd.pl www.pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców        ul. Ciołkowskiego 2/5      Okręgowy  Zarząd   Podlaski          15-245   Białystok     UWAGA - wjazd na parking od ul. Mickiewicza