kom. 577 761 183

             85 732 22 58

podlaski@pzd.pl www.pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców        ul. Ciołkowskiego 2/5      Okręgowy  Zarząd   Podlaski                    15-245   Białystok     

 

        UWAGA - wjazd na parking od ul. Mickiewicza     

Białystok - Łomża - Suwałki

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski

Pierwsze posiedzenie kolegium prezesów w Zambrowie - 12.02.2018

 

 Po spotkaniu z Burmistrzem Zambrowa Kazimierzem Dąbrowskim, które odbyło się 31 stycznia 2018 r., Prezes OZP PZD Andrzej Bojko zwołał pierwsze posiedzenie kolegium prezesów w Zambrowie. W tym mieście założonych jest 7 Rodzinnych Ogrodów Działkowych. W posiedzeniu wzięło udział siedmioro prezesów, którzy w jawnym głosowaniu wybrali stałych członków kolegium:
- na przewodniczącą wybrano p. Barbarę Antecką – prezes ROD im. Obrońców Zambrowa;
- na zastępcę przewodniczącej p. Alicję Muraczewską – prezes ROD „Niezapominajka”;
- na sekretarza Wiesława Zdunka – prezes ROD im. T. Kościuszki.
Kolegium ustaliło miejsce spotkań i przechowywania dokumentów kolegium. Najważniejszą sprawą stojącą przed kolegium jest wypracowanie porozumienia pomiędzy ogrodami w sprawie podzielenia, przyznanej z budżetu miasta, dotacji w kwocie 150 000 zł na inwestycje poszczególnych ogrodów. Inwestycje muszą spełniać kryteria uchwały Rady Miasta z 30 stycznia 2018r. Uchwała wejdzie w życie 14 dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Z uwagi na krótki termin składania wniosków sprawę traktuje się jako ważną i pilną. Biorący udział w posiedzeniu inspektor ds. inwestycji biura OZ Eugeniusz Smorszczewski udzielił wyczerpujących informacji o planowaniu inwestycji oraz podzielił się praktycznymi uwagami, wynikającymi z rozliczania podobnych dotacji udzielanymi ogrodom w Białymstoku i Suwałkach. Podjęto również stanowisko w sprawie aktywnego działania na rzecz likwidacji azbestu z terenów ogrodów. 
Przed kolegium duże wyzwania, ale jestem pewny, że zgrany zespół 7 ogrodów doskonale sobie poradzi. Prezes Okręgu Podlaskiego oraz pracownicy merytoryczni udzielą wszelkiej pomocy w realizacji zadań wynikających z Uchwały Nr 417/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie kolegium prezesów.  


AB

 


 

05 marca 2018

Powrót na stronę główną