kom. 577 761 183

             85 732 22 58

podlaski@pzd.pl www.pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców        ul. Ciołkowskiego 2/5      Okręgowy  Zarząd   Podlaski                    15-245   Białystok     

 

        UWAGA - wjazd na parking od ul. Mickiewicza     

Białystok - Łomża - Suwałki

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski

Plany związane ze sporządzeniem planów zagospodarowania przestrzennego miast -Suwałki, Wasilków, Augustów 

 Miasto Suwałki kończy prace związane ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu, na którym położony jest ROD "Malinka" w Suwałkach - 17.03.2021

Prezydent Suwałk ogłoszeniem z dn. 15 marca 2021 r. zawiadomił o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Północną, Armii Krajowej, Prymasa Stefana Wyszyńskiego i granicą administracyjną miasta Suwałk.

W granicach obszaru objętego opracowaniem położony jest ROD "Malinka" w Suwałkach. Z materiałami można zapoznać się w terminie od 31 marca do 4 maja 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie bądź na stronie internetowej www.um.suwalki.pl w zakładce Obwieszczenia Prezydenta. Uwagi dotyczące przyjętych w projekcie ustaleń można składać w terminie do dnia 20 maja 2021 r.

Z treścią obwieszczenia można zapoznać się klikając TUTAJ.

 


 VI zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wasilków - 17.03.2021

 Burmistrz Wasilkowa obwieszczeniem z dn. 24 lutego 2021 r. zawiadomił o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu VI zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wasilków.

Na terenie Gminy Wasilków znajduje się pięć ogrodów należący do struktur Polskiego Związku Działkowców, tj. ROD "Uroczysko", ROD "Pietrasze", ROD "Jaroszówka", ROD im. Emilii Plater oraz ROD im. Towarzystwa Przyjaciół Białegostoku. Z materiałami można zapoznać się w terminie od 5 do 26 marca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie bądź na stronach internetowych https://www.wasilkow.pl/ i https://bip.wasilkow.pl/. Uwagi dotyczące przyjętych w projekcie ustaleń można składać w terminie do dnia 19 kwietnia 2021 r.

Z treścią obwieszczenia i projektem zmian można zapoznać się klikając TUTAJ.

 


 

 Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Augustowa - 17.03.2021

Burmistrz Augustowa obwieszczeniem z dn. 1 marca 2021 r. zawiadomił o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Augustowa.

W Augustowie znajduje się jeden ogród należący do struktur Polskiego Związku Działkowców, tj. ROD "Słoneczny". Z materiałami można zapoznać się w terminie od 9 do 29 marca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie bądź na stronie http://bip.um.augustow.pl/. Uwagi dotyczące przyjętych w projekcie ustaleń można składać w terminie do dnia 19 kwietnia 2021 r.

Z treścią obwieszczenia i projektem zmian można zapoznać się klikając TUTAJ.

 


 

13 kwietnia 2021

Powrót na stronę główną