Białystok - Łomża - Suwałki

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski

 Posiedzenie Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD - 05.01.2018

 W dn. 28 grudnia 2017 r., w siedzibie Okręgu Podlaskiego w Białymstoku, odbyło się ostatnie w 2017 roku posiedzenie Okręgowego Zarządu Podlaskiego. Jego głównymi założeniami było podsumowanie wydarzeń dotyczących zarówno całego Związku, jak i Okręgu Podlaskiego oraz pracy wykonanej przez Okręg.

Na początku Prezes OZP PZD Andrzej Bojko przedstawił aktualną sytuację w PZD oraz dokonał krótkiego podsumowania pracy Okręgu w 2017 roku. Następnie Okręgowy Zarząd wygasił mandaty zmarłym członkom - Jolancie Zalewskiej i Stanisławowi Sienickiemu, a w ich miejsce powołał nowe osoby. W związku z tym, iż Stanisław Sienicki pełnił także funkcję członka Prezydium OZP PZD, należało również uzupełnić skład Prezydium. Jego nowym członkiem została Barbara Antecka. 

Istotnym punktem obrad było omówienie zmian w Statucie PZD. Członkowie Okręgowego Zarządu żywo dyskutowali nad wprowadzonymi zmianami i wynikającymi z nich konsekwencjami. 

Uczestnicy posiedzenia uzyskali także kompleksowe informacje w zakresie regulacji tytułów prawnych do gruntów, na których znajdują się ogrody w Okręgu Podlaskim. Informacje te dotyczyły zarówno działań na podstawie art. 75 i 76 ustawy o ROD,  jak i działań prowadzonych w innych trybach. 

Kolejnym punktem obrad były roszczenia do gruntów ROD. Członkom OZ przedstawiono aktualny stan roszczeń w Okręgu, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które objęte są także roszczeniem pieniężnym, czyli ROD "Zalesiany" w Niewodnicy Kościelnej i ROD "Słoneczny" w Augustowie. 

Następnie omówiono stan aktualnie trwających częściowych likwidacji na terenie Okręgu Podlaskiego oraz wskazano, jakie częściowe likwidacje są już zaplanowane na 2018 rok. Warto zaznaczyć, że praktycznie wszystkie likwidacje w Okręgu Podlaskim są prowadzone na podstawie specustawy drogowej.

Jednym z tematów obrad były również kwestie związane z inwestycjami. Członkowie OZ Podlaskiego zapoznali się z wykazem inwestycji wykonanych w 2017 r., z zaznaczeniem, które z nich zostały wykonane ze środków należących do PZD, a które ze środków zewnętrznych, m. in. dotacji z budżetów gmin.

Na posiedzeniu omówiono również temat skarg działkowców z Okręgu Podlaskiego. Głównym wnioskiem płynącym z ich analizy jest fakt, iż liczba skarg w 2017 r. była o połowę niższa niż w roku 2016 r.

Po wysłuchaniu wszystkich przygotowanych na posiedzenie Okręgowego Zarządu informacji, uczestnicy obrad przystąpili do dyskusji. 

 


 

12 lutego 2018

Powrót na stronę główną

kom. 577 761 183

             85 732 22 58

podlaski@pzd.pl www.pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców        ul. Ciołkowskiego 2/5      Okręgowy  Zarząd   Podlaski                    15-245   Białystok     

 

        UWAGA - wjazd na parking od ul. Mickiewicza