kom. 577 761 183

             85 732 22 58

podlaski@pzd.pl www.pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców        ul. Ciołkowskiego 2/5      Okręgowy  Zarząd   Podlaski                    15-245   Białystok     

 

        UWAGA - wjazd na parking od ul. Mickiewicza     

Białystok - Łomża - Suwałki

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski

Prezydent Suwałk ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych - 20.03.2019

 

 Zarządzeniem nr 123/ 2019 z dnia 13 marca 2019 r., Prezydent Miasta Suwałki  ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Suwałki przeznaczonej na dofinansowanie realizacji celu publicznego, tworzącego warunki dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Suwałki. 

Zarządy ROD, które chcą skorzystać z tej formy pomocy, mogą składać wnioski w terminie do dnia 15 maja 2018 r. Wzór wniosku o dotację należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXV/322/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 listopada 2016 r.

Okręg Podlaski ma nadzieję, że podobnie jak w latach ubiegłych, suwalskie ogrody skorzystają z dotacji celowych z budżetu miasta

 

ZARZĄDZENIE

 


 

30 kwietnia 2019

Powrót na stronę główną