kom. 577 761 183

             85 732 22 58

podlaski@pzd.pl www.pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców        ul. Ciołkowskiego 2/5      Okręgowy  Zarząd   Podlaski                    15-245   Białystok     

 

        UWAGA - wjazd na parking od ul. Mickiewicza     

Białystok - Łomża - Suwałki

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski

Projekt uchwały Prezydenta Łomży w sprawie wprowadzenia uchwały regulującej tryb przyznawania dotacji ogrodom działkowym - 21.02.2019

 

 Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski, w dn. 6 lutego skierował do Rady Miejskiej Łomży projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych, sposobu ich rozliczania oraz kontroli realizacji dotowanych zadań. Zgodnie z projektem, udzielenie dotacji będzie możliwe po złożeniu wniosku na specjalnym wzorze stanowiącym załącznik do projektu uchwały. Wnioski będą podlegały rozpatrzeniu przez powołaną w tym celu komisję. Pod uwagę będą brane m.in. wysokość środków publicznych na realizację zadania, wysokość środków własnych ROD, stan istniejącej infrastruktury ogrodowej i tytuł prawny do zajmowanej nieruchomości. O naborze wniosków będzie informował Prezydent Łomży, za pomocą ogłoszenia zamieszczonego w internecie, biuletynie informacji publicznej i tablicy ogłoszeń.

Przedstawiony projekt zakłada również kontrolę realizacji zadań wykonywanych ze środków finansowych uzyskanych z dotacji celowej, a także dopuszcza możliwość zwrotu udzielonej dotacji w przypadku jej niewykorzystania w terminie, wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Zgłoszony projekt został włączony do porządku obrad Rady Miejskiej w Łomży zaplanowanych na dzień 27 lutego 2019 r.

 

 

Z projektem można zapoznać się klikając TUTAJ.

 

Z artykułem na ten temat, opublikowanym na stronie xlomza.pl, można zapoznać się klikając TUTAJ.

 


 

25 marca 2019

Powrót na stronę główną