Białystok - Łomża - Suwałki

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski

Regulacja stanu prawnego ROD "Bratek" w Stawiskach - 08.12.2017

 

document, list iconW związku z prowadzonymi przez OZ Podlaski staraniami zmierzającymi do regulacji stanu prawnego ogrodów w Okręgu Podlaskim, w stosunku do których zastosowania nie miały art. 76 i 75 ustawy z dn. 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, OZP PZD informuje, iż udało się zakończyć kolejną z takich procedur.

W dn. 7 grudnia 2017 r. został podpisany akt notarialny, na mocy którego Polski Związek Działkowców nabył prawo własności działki geodezyjnej nr 248/5 o pow. 0,0507 ha, położonej w Stawiskach, na której znajduje się część ROD "Bratek".

Uregulowanie stanu prawnego przedmiotowej nieruchomości było konieczne z uwagi na to, iż pomimo że należała ona do prywatnych właścicieli, została zagospodarowana przez PZD.

 


 

21 grudnia 2017

Powrót na stronę główną

kom. 577 761 183

             85 732 22 58

podlaski@pzd.pl www.pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców        ul. Ciołkowskiego 2/5      Okręgowy  Zarząd   Podlaski                    15-245   Białystok     

 

        UWAGA - wjazd na parking od ul. Mickiewicza