kom. 577 761 183

             85 732 22 58

podlaski@pzd.pl www.pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców        ul. Ciołkowskiego 2/5      Okręgowy  Zarząd   Podlaski                    15-245   Białystok     

 

        UWAGA - wjazd na parking od ul. Mickiewicza     

Białystok - Łomża - Suwałki

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski

Stanowiska i komunikaty

Stanowisko Zarządu ROD "Sady Antoniukowskie" w Białymstoku w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 17.12.2020

 

Polskiemu Związkowi Działkowców szczególnie zależy na wprowadzeniu ogólnopolskich rozwiązań, które będą zmierzały do ograniczenia skutków suszy oraz popierania działań związanych z oszczędną gospodarką wodną. Niektóre zawarte w projekcie zapisy należy ocenić negatywnie, ponieważ ich wprowadzenie z całą pewnością źle wpłynie na Rodzinne Ogrody Działkowe, czyli tereny, które jak wcześniej wskazano - mają pozytywny wpływ na środowisko i od lat uczestniczą w działaniach ukierunkowanych na oszczędzanie wody.

 

CZYTAJ DALEJ

 

 


 

Stanowisko Zarządu ROD im. Piasta Kołodzieja w Białymstoku w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 16.12.2020

 

Ogrody działkowe są otwartymi terenami zielonymi naszych miast, jak parki służą nie tylko działkowcom, ale także mieszkańcom sąsiadujących osiedli. Zasoby wody są niezbędne dla ich funkcjonowania, ale ich zasoby nie są wieczne (wyschły wszystkie studnie czerpalne, które były na naszym ogrodzie) dlatego wszyscy musimy dbać aby nie marnować wody, o tym wiedzą wszyscy działkowcy na naszym ogrodzie. Natomiast przyjęte w projekcie rozwiązania nie zabezpieczają należycie interesów rodzinnych ogrodów działkowych oraz samych działkowców.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie bezzwrotnych pożyczek z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych - 16.12.2020

 

Na posiedzeniu Krajowego Zarządu PZD z dniu 16 grudnia 2020 roku, przedstawiany został temat pożyczek udzielanych dla ROD w związku z prowadzoną działalnością statutową na podstawie art. 15 zzda ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

Stanowisko Zarządu ROD "Relaks" w Białymstoku w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 14.12.2020

 

Zarząd ROD "Relaks" w Białymstoku uważa, że koniecznie musi reagować na tego typu projekty ustaw. Projekt dotyczy istotnego dla ogrodu i działkowców problemu racjonalnego gospodarowania wodą w obliczu zmian klimatu, który stwarza zagrożenie suszą dla działkowców prowadzących uprawy ogrodnicze. Brak wody zmniejsza działkowe plony.

 

CZYTAJ DALEJ

 


 

Komunikat Krajowej Rady PZD z dnia 3.12.2020 r. w sprawie respektowania praw działkowców przez Wody Polskie - 04.12.2020

 

Krajowa Rada PZD, po zapoznaniu się w dniu 3 grudnia 2020r. z informacją na temat orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego potwierdzających zarzuty PZD o bezprawnym zawyżaniu przez Wody Polskie opłat wodnych nakładanych na rodzinne ogrody działowe, informuje jak niżej. Zmiana ustawy prawo wodne spowodowała, że od 2018r. rodzinne ogrody działkowe utraciły zwolnienia z opłat za pobór wód z ujęć własnych. Konsekwencją tego stanu rzeczy było obciążenie działkowców kosztami tzw. opłat wodnych pobieranych przez Wody Polskie.

 

CZYTAJ DALEJ

 

19 marca 2021

Powrót na stronę główną