kom. 577 761 183

             85 732 22 58

podlaski@pzd.pl www.pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców        ul. Ciołkowskiego 2/5      Okręgowy  Zarząd   Podlaski                    15-245   Białystok     

 

        UWAGA - wjazd na parking od ul. Mickiewicza     

Białystok - Łomża - Suwałki

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski

Stanowisko OZP PZD  z dn 12 lipca 2018 r. w sprawie artykułu z dn. 6 lipca 2018 r. publikacji medialnych dotyczących ROD „Relaks” w Białymstoku - 17.07.2018

 

Po zapoznaniu się z treścią artykułu autorstwa Pana Przemysława Sarosieka pt. „Droga przez mękę działkowców czyli jak magistrat wydłuża Wiewiórczą. To koniec ogródków działkowych?”, który w dn. 6 lipca 2018 r. ukazał się na portalu internetowym ddb24.pl, Okręgowy Zarząd Podlaski PZD uważa za zasadne zajęcie niniejszego stanowiska.
    Przede wszystkim należy zaznaczyć, że przedmiotowy artykuł został przygotowany bez żadnej konsultacji z Okręgiem Podlaskim, które udzieliłoby autorowi odpowiedzi na interesujące go kwestie. Przedłużenie ulicy Wiewiórczej w Białymstoku było inwestycją zaplanowaną już wiele lat temu. Decyzja Prezydenta Miasta Białegostoku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej została wydana w dn. 30 maja 2011 r. Od tego momentu PZD przestał być użytkownikiem wieczystym gruntów przeznaczonych pod nowoprojektowaną drogę. Zarówno Związek, jak i działkowcy, którzy posiadali prawa do działek na wywłaszczonym gruncie, już dawno opuścili ten teren. 
    W związku z tym, iż inwestycja ruszyła dopiero w czerwcu, a co za tym idzie teren ROD Relaks został przedzielony placem budowy, pojawił się problem z dojściem do działek. Okręgowy Zarząd Podlaski podkreśla, że droga, na stan której skarżą się działkowcy, nie jest jedynym możliwym dojściem do działek znajdujących się w pobliżu. Jednakże z powodu tego, że stanowi ona najkrótszą drogę, jej stan zostanie w najbliższym czasie poprawiony. Należy pamiętać o tym, że takie działania można podjąć dopiero teraz, tj. w momencie, w którym Miasto Białystok odgrodziło wywłaszczony przez siebie teren.
    Nie można jednakże zapomnieć również o tym, co jest jedną z przyczyn takiego stanu alejki. Otóż teren opuszczonych działek przez wiele lat służył użytkownikom sąsiednich działek za wysypisko śmieci. Komunikację alejką utrudniają więc wszelkiego rodzaju odpady spożywcze i budowlane, gałęzie, zgniłe owoce, resztki drzew itp. Teren ten znajdował się wewnątrz ogrodzenia ROD, także nie było możliwości, aby za jego zaśmiecaniem stali inni mieszkańcy miasta. Zarząd ROD „Relaks” w Białymstoku na przestrzeni lat już niejednokrotnie organizował wywóz wyrzucanych przez działkowców śmieci. Niestety, po jakimś czasie przedmiotowa nieruchomość ponownie zapełniała się odpadami. 
    Niezgodna z prawdą jest też informacja o tym, że przez prowadzone roboty budowlane, spora część ogródków została pozbawiona dostępu do wody. Kilkudniowy brak dostaw wody wystąpił w sąsiednich ogrodach – ROD im. Kopernika i ROD „Ekologiczny”. Był on spowodowany awarią studni głębinowej, a nie pracami związanymi z budową przedłużenia ulicy Wiewiórczej. Natomiast związana z robotami budowlanymi przerwa w dostawie wody na terenie ROD „Relaks” wystąpiła tylko jednego dnia i trwała jedynie kilka godzin. Warto w tym momencie przypomnieć, że na terenie ROD „Relaks” znajduje się przecież biuro Okręgu Podlaskiego, a w związku z tym, gdyby nastąpiła kilkudniowa przerwa w dostawie wody, nie miałoby jej także biuro Okręgu. Takiej przerwy oczywiście nie było.
    Jednakże największe oburzenie Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD wzbudzają te fragmenty artykułu, w których jego autor mówi o likwidacji całego ogrodu. Sugeruje już to zresztą sam tytuł. Z artykułu można dowiedzieć się, że zaplanowano likwidację niemal całych ogrodów działkowych, a stało się to na mocy zmiany miejscowych planów. Problemem jest natomiast to, że w tej części miasta nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Na tym obszarze obowiązuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, uchwalone Uchwałą nr XVII/254/16 Rady Miasta Białystok z dn. 18 stycznia 2016 r., zgodnie z którym wszystkie zajęte przez PZD nieruchomości znajdujące się w rejonie ulic Mickiewicza i Ciołkowskiego, są w nim ujęte jako teren ogrodów działkowych. O ile kilka działek geodezyjnych rzeczywiście jest oznaczonych jako tereny ogrodów zarezerwowane pod inwestycje, w żadnym wypadku nie oznacza to automatycznej likwidacji znajdujących się na nich ogrodów. Okręg Podlaski stale współpracuje z Miastem Białystok i nie posiada żadnych informacji o tym, aby jego władze planowały kolejną likwidację ROD w tym rejonie. Jeżeli zaś takie informacje posiada autor artykułu Pan Przemysław Sarosiek, zasadnym byłoby więc, aby przekazał je do biura Okręgu Podlaskiego. Jeśli chodzi natomiast o projektowany ogród przy ul. Produkcyjnej, to należy zaznaczyć, że stanowi on teren zamienny za zakończone i już trwające likwidacje, a nie przyszłe. 
    Podsumowując, Okręgowy Zarząd Podlaski wyraża swoją dezaprobatę opublikowanym na portalu ddb24.pl artykułem z dnia 6 lipca 2018 r., w którym znajdują się nieprawdziwe bądź niedokładne informacje, przede wszystkim takie jak te o planowanych likwidacjach ogrodów, które wprowadzają zamieszanie wśród działkowców. Najbardziej jednak rozczarowuje fakt, iż autor artykułu nie próbował nawet potwierdzić pozyskanych przez siebie informacji w Zarządzie ROD „Relaks” w Białymstoku bądź w Okręgu Podlaskim PZD. W zamian za to zdecydował się na stworzenie artykułu nie zważając na to, czy to co publikuje pod swoim nazwiskiem rzeczywiście jest prawdą.

 

 

Okręgowy Zarząd Podlaski PZD


 

27 października 2018

Powrót na stronę główną