kom. 577 761 183

             85 732 22 58

podlaski@pzd.pl www.pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców        ul. Ciołkowskiego 2/5      Okręgowy  Zarząd   Podlaski                    15-245   Białystok     

 

        UWAGA - wjazd na parking od ul. Mickiewicza     

Białystok - Łomża - Suwałki

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski

Stanowisko ROD Niezapominajka w Zambrowie w sprawie budowy spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych w Zambrowie - 16.08.2021

 

Na Walnym Zebraniu ROD Niezapominajka w Zambrowie w dniu 07.08.2021 r. Zarząd Ogrodu przedstawił sprawę planowanej budowy spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych w mieście. Planowane przedsięwzięcie ma być usytuowane  na terenach inwestycyjnych przy ul. Produkcyjnej w Zambrowie. Teren ten nie graniczy bezpośrednio z ROD Niezapominajka. Lokalizacja obiektu na terenach inwestycyjnych, graniczy  z Ogródkami Działkowymi  im. T. Kościuszki w Zambrowie.

Jednakże, działkowcy ROD Niezapominajka jednogłośnie wyrazili sprzeciw przeciw takiej inwestycji. Argumentami przeciwko budowie spalarni odpadów w Zambrowie jest przede wszystkim wadliwe usytuowanie przedsięwzięcia, które  nie przysłuży się bezpośrednim sąsiadom spalarni. Należy liczyć się ze wzmożonym ruchem pojazdów przewożących odpady medyczne i weterynaryjne. Sama spalarnia będzie również uciążliwa dla użytkowników pobliskich terenów. Odpady medyczne, czyli zakaźne i odpady weterynaryjne będą stanowiły istotne zagrożenie epidemiologiczne. Ponadto, tego typu odpady nie są obojętne ze względu na zapachy, które generują. W naszej ocenie potencjalni inwestorzy nie będą chcieli sytuować swoich zakładów w obrębie zasięgu spalarni.  Działki ogrodnicze graniczące ze spalarnią znacząco stracą na wartości przyrodniczej i rekreacyjnej.

Zgodnie  z Obwieszczeniem Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 03 sierpnia 2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie wydał opinię w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w której stwierdził, że planowane przedsięwzięcie może znacząco wpłynąć na środowisko. Powyższe potwierdza, że  obawy naszych działkowców są zasadne. 

W związku z powyższym, Zarząd ROD Niezapominajka  podtrzymuje swoje stanowisko i wyraża  sprzeciw przeciw budowie spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych w Zambrowie. 

 

Prezes ROD Niezapominajka 

w Zambrowie                                   

Bożena Lasek                         

 


 

 

17 listopada 2021

Powrót na stronę główną