kom. 577 761 183

             85 732 22 58

podlaski@pzd.pl www.pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców        ul. Ciołkowskiego 2/5      Okręgowy  Zarząd   Podlaski                    15-245   Białystok     

 

        UWAGA - wjazd na parking od ul. Mickiewicza     

Białystok - Łomża - Suwałki

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski

Szkolenia przed walnymi zebraniami w rejonie białostockim - 19.02.2018

 

 W dniu 1 lutego 2018 r., w siedzibie Okręgowego Zarządu Podlaskiego przy ulicy Ciołkowskiego w Białymstoku, odbyła się narada szkoleniowa przed walnymi zebraniami. Szkolenie było skierowane do zarządów ogrodów oraz do członków zespołu do spraw obsługi walnych zebrań. 

Tak jak i na naradzie w Suwałkach, w programie narady ponownie ujęto m. in. uchwały i stanowiska Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD oraz wynikające z nich zadania przewidziane zarówno dla ogrodów, jak i całego Związku. Uczestnicy z rejonu białostockiego szczególnie zainteresowali się tematem zmian w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych i nowych obowiązków z nich wynikających. 

Głównym tematem spotkania było prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie walnego zebrania. Obecni na naradzie uzyskali przede wszystkim kompleksowe informacje na temat prawidłowego przygotowania i uzupełnienia niezbędnej dokumentacji. Dowiedzieli się również w jakich przypadkach i na jakich zasadach powinno się stosować druki stworzone przez Krajową Radę PZD. Szczególnie dokładnie został omówiony wzór uchwały w sprawie wysokości poszczególnych opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia. Jak się okazuje, ta z pozoru prosta kwestia, w praktyce może sprawić trochę problemów. Uczestników szkolenia poinstruowano w jaki sposób prawidłowo ustalać opłaty ogrodowe i na co mogą one zostać przeznaczone.

Istotnym tematem było również przybliżenie, dokonane na konkretnych przykładach, najczęściej popełnianych błędów, które skutkują uchyleniem bądź stwierdzeniem nieważności uchwały. Z analizy Okręgu Podlaskiego wynika, że co roku najwięcej problemów sprawia prawidłowe ustalenie opłaty wodnej i opłaty energetycznej. Problematyczną kwestią jest również wkraczanie walnego zebrania w kompetencje zarządu ROD, np. w zakresie wypowiadania umów dzierżawy działkowej bądź ustalania wysokości opłaty wynikającej z § 147 ust. 1 pkt 1. W związku z powyższym, zebranych na szkoleniu poinformowano również, jakich uchwał walne zebranie podjąć nie może.

Biorąc pod uwagę to, że w Okręgu Podlaskim znaczna część ogrodów prowadzi różnego rodzaju inwestycje, zebranym na naradzie przedstawiono także proces przygotowywania i podejmowania uchwał inwestycyjnych. Podobnie jak wcześniej, najczęściej popełniane błędy zostały omówione na konkretnych przykładach. Kolejnym punktem było omówienie prawidłowego sposobu realizacji uchwał inwestycyjnych przez zarządy ROD. Uczestnikom w szczególności wskazano, jak prawidłowo zabezpieczyć interesy ogrodu w zawieranych z wykonawcami umowach oraz w jaki sposób rozliczać wykonane inwestycje. O tym, jak ważne jest zawieranie umów z wykonawcami i ustalanie w nich zakresu robót, a także jak istotną rzeczą jest odbiór inwestycji i sporządzenie z tej czynności stosownego protokołu, wykazano na przykładzie jednego z podlaskich ogrodów, który poprzez niezachowanie obowiązujących procedur, wdał się w spór z wykonawcą robót.

Uczestnicy narady wykazali się szczególną aktywnością w trakcie dyskusji. Żywo komentowali kierunki działań PZD przyjęte przez Nadzwyczajny Zjazd i z zadowoleniem przyjęli plany dotyczące pomocy w budowie biur zarządów na terenie ogrodów, na których takie obiekty jeszcze nie istnieją. Zebrani podzielili się także swoimi obawami w przedmiocie możliwości realizacji w ogrodach obowiązków związanych z ochroną danych osobowych nałożonych przez nowe przepisy.

MK

 

 


 

15 marca 2018

Powrót na stronę główną