OKRĘG PODLASKI

     Menu

                                              Polski Związek Działkowców

Okręg Podlaski Polskiego Związku Działkowców

Najnowsze ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Strona główna

Okręg Podlaski PZD

Wolna działka w ROD im. M. Curie-Skłodowskiej w Białymstoku - kryteria przydziału

15 marca 2023

W związku z modernizacją zagospodarowania terenu ogólnego ROD została wygospodarowana dodatkowo jedna działka o powierzchni 335 m². 
W dniu 2023.01.21 Zarząd Ogrodu ustalił kryteria jej przydziału.

 

Pierwszeństwo przydziału działki mają:
Osoby zamieszkałe w bloku i nie posiadające ogródka działkowego, w szczególności:
 - Rodziny wielodzietne i osoby samotnie wychowujące dzieci.
 - Osoby samotne.


O przydział działki nie mogą starać się rodziny lub członkowie rodzin:
 - Które w przeszłości posiadały działkę w tym ogrodzie lecz ją zbyły.
 - Które mieszkają w domu/mieszkaniu z ogrodem.
 - Osoby oraz rodziny, które złożyły więcej niż jeden wniosek o przydział działki.


Ubiegający się o przydział działki pisemnie oświadcza że:
- Nie przysługuje mu prawo do innej działki położonej w jakimkolwiek rodzinnym ogrodzie działkowym.
- Ubiega się o działkę wyłącznie w celu jej wykorzystania w zakresie prowadzenia upraw ogrodniczych, wypoczynkowych i rekreacji.
- Nie zrezygnuje z przydzielonej działki na rzecz osoby, która aktualnie nie zakwalifikowała się do otrzymania ogródka.
- Zobowiązuje się do samodzielnego zagospodarowania przydzielonej działki zgodnie z Regulaminem ROD.
- W ciągu dwóch lat, od momentu przydziału działki ogrodzi teren swojego ogródka płotem lub żywopłotem. Ponadto, zadba o porządek w swoim ogródku.
- Zapoznał się z Regulaminem ROD,  Ustawą z dn. 13.12.2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych oraz Statutem ROD.

 

Wnioski można składać do dnia 24.03.2023
- Elektronicznie na adres e-mail: rodsklodowskiejbialystok@pzd.pl 
- Listownie na adres: Zarząd Ogrodu Działkowego im. Marii Curie-Skłodowskiej, 15-843 Białystok ul. Świętokrzyska 20 (decyduje data stempla pocztowego) 
- osobiście do skrzynki pocztowej -  brama główna ogrodu
Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.


W przypadku zebrania większej ilości równoważnych ofert, o przydziale zdecyduje otwarte losowanie, które odbędzie się w terminie i miejscu ogłoszenia informacji.


Rozpatrzenie wniosków nastąpi w świetlicy Ogrodu w dniu 25.03.2023 (sobota) o godz. 11:15.


Wszelkie pytania proszę kierować:
mailowo na adres: rodsklodowskiejbialystok@pzd.pl
lub telefonicznie: 539 993 382

 

Podanie o przydział działki

 

Prezes Zarządu ROD MCS Skłodowskiej
Jan Gliński

 


 

projekt strony:  Filip Roman

Kontakt

Szkolenia

Komisja Rewizyjna

Porady ogrodnicze

Porady prawne

Z życia Okręgu

Ogłoszenia

Dla zarządów ROD

O nas

 Jak dojechać?

Polski Związek Działkowców 

Okręgowy Zarząd Podlaski

 

ul. K. Ciołkowskiego 2/5

15 - 245 Białystok

wjazd od ul. Mickiewicza

Sekretariat

tel. 577 761 183 / 85 732 22 58

podlaski@pzd.pl

 

 

Ośrodek Finansowo Księgowy

tel. 694 757 251

ofkpodlaski@pzdpodlaski.pl