kom. 577 761 183

             85 732 22 58

podlaski@pzd.pl www.pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców        ul. Ciołkowskiego 2/5      Okręgowy  Zarząd   Podlaski                    15-245   Białystok     

 

        UWAGA - wjazd na parking od ul. Mickiewicza     

Białystok - Łomża - Suwałki

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski

Wsparcie Miasta Łomża dla ogrodów działkowych - 29.07.2020

 

 Cztery łomżyńskie ogrody działkowe od 2019 roku mają możliwość uzyskania dotacji celowej na zadania realizowane na terenie ROD. W 2020 roku w budżecie Miasta przeznaczono na ten cel łączną kwotę 18 tys. zł. Wnioski można było składać od 11 maja do 30 czerwca 2020 r. zgodnie z wymogami zawartymi w Trybie postępowania o udzielenie dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych, sposobu ich rozliczania oraz kontroli realizacji dotowanych zadań stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 48/VI/19 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 lutego 2019 r.  


W dniu 9 lipca 2020 roku Prezydent Miasta Łomża udzielił dotacji celowych dwóm ogrodom:

1) ROD im. Jakuba Wagi (ul. Szosa do Mężenina) w kwotach:

  • 4 tys. zł. na wymianę dwóch rozdzielnic elektrycznych (całkowity koszt zadania 8 tys. zł.),
  • 7 tys. zł na rozebranie 280 mb ogrodzenia zewnętrznego i wykonanie 280 mb nowego betonowego ogrodzenia wraz z przeniesieniem bramy wjazdowej do ogrodu (całkowity koszt zadania ok. 45 tys. zł.),

2) ROD Wiarus (ul. Rubinowa) w kwocie 7 tys. zł. na zakup i montaż dwóch bram wjazdowych do ogrodu (całkowity koszt zadania 15 tys. zł.).

 

Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej wpłynie na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców, poprawę estetyki i bezpieczeństwa, a także zwiększy dostępność społeczności lokalnej do ROD. 
 

Dzięki uzyskanym dotacjom zmniejszy się partycypacja finansowa działkowców, a jest to bardzo ważny aspekt, ponieważ są nimi często emeryci, rodziny wielodzietne, którzy wykorzystują działkę nie tylko w celach rekreacyjnych, ale też uprawiają warzywa i owoce na własne potrzeby.

 


Grażyna Czajkowska                                                   
Przewodnicząca Kolegium Prezesów, Łomża

 


 

09 października 2020

Powrót na stronę główną