kom. 577 761 183

             85 732 22 58

podlaski@pzd.pl www.pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców        ul. Ciołkowskiego 2/5      Okręgowy  Zarząd   Podlaski                    15-245   Białystok     

 

        UWAGA - wjazd na parking od ul. Mickiewicza     

Białystok - Łomża - Suwałki

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski

Wycieczka do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach - 17.10.2019

 

 15 października specjaliści d.s. edukacji i promocji, Ewa Tołcz oraz Sławomir Andryszewski ze spółki LECH, zajmującej się utylizacją odpadów z gminy Białystok, zorganizowali wycieczkę dla prezesów ROD z rejonu Białostockiego. 
Udział wzięli również prezes OZP PZD Andrzej Bojko, instruktor ds. ogrodnictwa oraz instruktorzy SSI. 

Uczestnicy zostali oprowadzeni po nowoczesnej sortowni odpadów surowcowych, instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów (biostabilizacja odpadów),  instalacji do biologicznego przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów (kompostownia odpadów). 

Dzięki tej inicjatywie lepiej zrozumieliśmy jak ważne jest odpowiednie segregowanie odpadów, które wrzucamy do kontenerów. Dostrzegliśmy również konieczność edukowania działkowców w zakresie utylizacji odpadów zielonych. Niestety wiele osób wrzuca odpady przeznaczone do kompostowania w foliowych workach, których nie da się w pełni odseparować w procesie przetwarzania i kompostowania. 

Każdy z nas może przyczynić się do poprawy warunków życia w naszym otoczeniu przez wyeliminowanie z użycia foliowych toreb i reklamówek oraz sumienną segregację odpadów - tak aby mogły być one ponownie wykorzystane a nie zalegały na potężnych hałdach pod naszym miastem.

W ramach działania Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD będziemy promować te cele wśród społeczności działkowców.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Filip Roman                                  
Instruktor ds. Ogrodnictwa

 


 

03 stycznia 2020

Powrót na stronę główną