kom. 577 761 183

             85 732 22 58

podlaski@pzd.pl www.pzdpodlaski.pl

Polski Związek Działkowców        ul. Ciołkowskiego 2/5      Okręgowy  Zarząd   Podlaski                    15-245   Białystok     

 

        UWAGA - wjazd na parking od ul. Mickiewicza     

Białystok - Łomża - Suwałki

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Podlaski

Wygaśnięcie decyzji likwidacyjnej w stosunku do części ROD Ekologiczny w Białymstoku - 24.05.2017

 

check, complete, done, green, success, valid icon ROD Ekologiczny w Białymstoku jest jednym z kilku ostatnich ogrodów w Białymstoku o nie do końca uregulowanej sytuacji prawnej. Jego część znajdująca się na gruncie o powierzchni 1,7585 (dawny POD im. Glogera) wciąż nie otrzymała żadnego tytułu do gruntu, pomimo prowadzonych przez Okręg Podlaski starań, wynikających z możliwości przewidzianych w art. 75 i 76 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 r. 

 

Przeszkodę stanowiła głównie decyzja likwidacyjna z 1984 r., która została wydana na podstawie obowiązujących wtedy przepisów ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych z 6 maja 1981 r. Nie zmieniało to jednak faktu, iż ogród działkowy znajdujący się na terenie objętym wyżej wymienioną decyzją wciąż istniał, funkcjonował i był traktowany tak samo, jak inne ogrody należące do Polskiego Związku Działkowców.

 

W związku z tym OZ Podlaski PZD zdecydował się wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji likwidacyjnej z 1984 r. z uwagi na jej bezprzedmiotowość. W końcu, po ponad roku od wszczęcia w tej sprawie postępowania, po wniesieniu przez OZP PZD odwołania od kolejnej negatywnej dla Związku decyzji Prezydenta Miasta Białegostoku, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku w swojej decyzji z dn. 10 maja 2017 r. orzekło o uchyleniu zaskarżonej decyzji Prezydenta i stwierdziło wygaśnięcie decyzji likwidacyjnej z 1984 r. 

 

W tym momencie sytuacja ogrodu prezentuje się następująco: decyzja likwidacyjna z 1984 wygasła, a w określonym przez ustawę okresie (19 stycznia 2014 r. - 19 stycznia 2016 r.) nie została wydana żadna inna decyzja zezwalająca na likwidację ogrodu. Powoduje to, że część ROD Ekologiczny w Białymstoku o nieuregulowanym stanie prawnym obecnie bez wątpienia wypełnia wszystkie wymagane przez art. 75 ust. 6 ustawy o ROD przesłanki, które są niezbędne do uzyskania prawa użytkowania zajmowanej nieruchomości. OZ Podlaski ma więc nadzieję, że wkrótce ROD Ekologiczny będzie mógł wykazać się tytułem prawnym w stosunku do całości zajmowanego przez siebie gruntu.

 


 

 

19 września 2017

Powrót na stronę główną